Царевица и соя: прогнози на USDA за сезон 2023/2024 - ноември 2023 г.

Графика 1. Прогнози за реколтата за водещите световни производители на царевица и соя - сезон 2023/24 спрямо сезон 2022/23. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA

В сравнение с октомврийския доклад прогнозите за световното производство и износ на царевица бяха подобрени, като се очакваше по-голяма реколта в САЩ. Що се отнася до соята, се предвижда леко увеличение на световното производство и намаляване на крайните запаси.

Това са акцентите от последните доклади за оценки на зърнени и маслодайни семена, публикувани от USDA на 9 ноември.

Царевица

Световното производство на царевица през сезон 2023/24 се очаква да достигне 1220,8 милиона тона (Mt), което е увеличение от 5,5% в сравнение със сезон 2022/23 (1157,1 Mt).

Производството на Съединените щати се очаква да достигне 387,0 Mt, което е увеличение от 11,1% в сравнение с предходния сезон (348,4 Mt), докато реколтата в Китай се очаква да намалее с 0,1%, достигайки 277,0 Mt. Европейският съюз се очаква да види 14,4% увеличение с 59,8 Mt, а Украйна с 29,5 Mt се очаква да отчете увеличение от 9,3%.

Производството на Бразилия трябва да достигне 129 Mt, което представлява спад от 5,8% в сравнение с предходния сезон, реколтата в Аржентина се очаква да достигне 55 Mt, което е увеличение от 61,8% в сравнение с предходния сезон.

Очаква се световният износ на царевица да нарасне с 10,3%, от 180,9 Mt през сезон 2022/23 г. до 199,6 Mt през този нов сезон, като Съединените щати са вторият по големина износител на зърно с 52,7 Mt, което би означавало увеличение с 24,9% спрямо предходния сезон.

Очаква се доставките за износ от Южна Америка да се увеличат значително в Аржентина със 78,3% през този нов сезон с 41,0 Mt, докато бразилските се оценяват на 55 Mt, което представлява намаление с 3,5% в сравнение с предходния сезон.

Очаква се Китай да внесе 23 Mt царевица, което е увеличение от 22,9% в сравнение с предходния сезон (18,7 Mt), докато Европейският съюз се очаква да внесе 24,5 Mt, 4,3% повече в сравнение със сезон 2022/23 (23,5 Mt) .

Крайните световни запаси ще се увеличат с 5,3% до 315,0 млн. т. Запасите в Съединените щати ще се увеличат с 58,3%, докато запасите в Бразилия и Китай ще намалят съответно с 22,4% и 2,0%.

Соя

Световното производство на соя за сезон 2023/24 г. се прогнозира да нарасне със 7,6% в сравнение с предходния сезон, преминавайки от 372,2 на 400,4 Mt.

Прогнозите за южноамериканските култури показват увеличение от 3,2% за Бразилия, като ще достигнат 163 Mt, докато в Аржентина се очаква увеличиние с 92,0% или 48,0 Mt.

Очаква се Парагвай да увеличи производството си с 10,5% по отношение на сезон 2022/23 (9,1 Mt), достигайки реколта от 10 Mt и да се върне към нивата, които бяха обичайни преди сезон 2020/21.

В този нов доклад реколтата в САЩ се оценява на 112,4 Mt, което е спад от 3,3% в сравнение със сезон 2022/23, когато достигна 116,2 Mt.

Износът ще бъде воден от Бразилия с 97,5 Mt, нараствайки с 2,1% в сравнение с предходния сезон (95,5 Mt), докато Съединените щати ще достигнат обем на износа от 47,8 Mt, спад от 11,9% в сравнение с последната реколта (54,2 Mt ).

Предвижда се Аржентина да изнесе 4,6 Mt, което би означавало увеличение от 9,9% по отношение на сезон 2022/23 (4,2 Mt).

Очаква се Китай да внесе 100 Mt, с 0,8% по-малко от предходния сезон.

Крайните запаси от маслодайни семена се очаква да се увеличат с 14,2% в световен мащаб до 114,5 Mt, подкрепени от увеличенията на запасите в Аржентина и Бразилия.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт