Tърговията със селскостопански храни в ЕС възлиза на 401,5 милиарда евро през 2022 г

Износ на пшеница от ЕС (милиони t, календарна година). Източник: Европейска комисия.

Последният мониторингов доклад, публикуван от Европейската комисия, показва, че търговията със селскостопански храни в ЕС възлиза на 401,5 милиарда евро през 2022 г., с положителен търговски баланс от 58 милиарда евро. Въпреки нарастването на цените в световен мащаб обемите на търгуваните селскостопански и хранителни продукти не са намалели, а понякога дори са се увеличили.

Износ

През 2022 г. износът на селскостопански храни от ЕС достигна 229,8 милиарда евро, което е увеличение с 31% в сравнение с 2021 г. Зърнените култури и зърнените заготовки и продуктите за смилане се увеличават най-много в общия износ на ЕС. Тези продукти представляват съответно 7 % и 10 % от износа на ЕС, като ЕС е изнесъл 16,9 милиарда евро зърнени храни и 23 милиарда евро зърнени препарати и продукти за смилане. В съответствие с ангажимента си към глобалната продоволствена сигурност, ЕС увеличава износа на пшеница за развиващите се икономики. Стойностите на износа на пшеница се увеличиха с 63% на годишна база, достигайки 11,6 милиарда евро. Най-важните дестинации са Алжир (4,9 милиона тона), Мароко (4,1 милиона тона), Египет (2,9 милиона тона) и Нигерия (2,5 милиона тона).

Един от основните износни стоки на ЕС остават млечните продукти с износ на стойност 20,4 милиарда евро през 2022 г. Свинското месо също остава най-големият експортен месен продукт през изминалата година с 13,8 милиарда евро, въпреки 40% спад в китайското търсене.

Внос

През 2022 г. вносът в ЕС се е увеличил с 32% спрямо 2021 г. в стойностно изражение. Това представлява 172 милиарда евро внос. Това до голяма степен се дължи на нарастването на световните цени, особено на маслодайните продукти и кафето. Първата категория вносни продукти са маслодайни семена и протеинови култури, от които ЕС е внесъл на стойност 25,8 милиарда евро през 2022 г. Повишаването на световните цени е съчетано с нарастваща нужда от внос на слънчоглед и соя поради лятната суша на 2022 г. Вносът на соев шрот достигна 8,7 млрд. евро. Такъв е случаят и с вноса на царевица, за да компенсира вътрешния спад в производството на ЕС.

април 2023 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт