Търговията на ЕС със селскостопански храни остава стабилна през август 2023 г

Стойностите на износа са намалели за свинското месо, тъй като изнесените обеми са намалели с 18%.


Излишъкът в търговията със селскостопански храни в ЕС достигна +5,7 милиарда евро през август 2023 г., което е намаление с 8% на месечна база. Той остава на подобно ниво, отколкото през август 2022 г. Кумулативният търговски баланс (януари - август 2023 г.) достига 44,3 млрд. евро. Той е със 7,5 млрд. евро по-висок спрямо същия период на 2022 г.

Износът на селскостопански храни от ЕС остава стабилен на 18,2 милиарда евро през август 2023 г., което е с 10% под нивото от предходната година (август 2022 г.). Зърнените култури представляват най-голямото намаление на стойността на износа в сравнение с 2022 г. (-1,7 милиарда евро, -14%). Това се обяснява най-вече с намаление на цените, по-специално на пшеницата (единичната стойност намалява с 21%), докато обемите остават стабилни. Стойностите на износа също намаляха за свинското месо (-701 милиона евро, -8%), като изнесените обеми намаляха с 18%.

Вносът на селскостопански храни в ЕС се увеличи с 5% през август, достигайки 12,5 милиарда евро. Това остава с 15% под нивото им от август 2022 г. Кумулативният внос от януари до август 2023 г. достигна 107,4 милиарда евро. Той остава стабилен в сравнение със същия период на 2022 г. (-3 милиарда евро, -3%). Вносът на зърнени култури представлява най-голямото увеличение между януари и август 2023 г. спрямо 2022 г., с увеличение от 1,2 милиарда евро, най-вече при пшеницата. Това се обяснява с увеличение на обемите на вноса от 28% в сравнение с 2022 г. Месечните обеми на внос обаче се забавят и през август бяха под нивото си от 2022 г. Стойностите на вноса намаляват при маслодайните семена и протеиновите култури спрямо 2022 г. (-2 милиарда евро, -12%), както и при растителните масла (-1,9 милиарда, -27%). Тези намаления се дължат най-вече на намалените цени на вноса.

Източник: ноември 2023 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт