Световното селскостопанско ще продължи да нараства през следващите десет години с по-бавни темпове

Прогнозите са, че световното селскостопанско и хранително производство ще продължи да нараства през следващите десет години, но с по-бавни темпове на растеж в сравнение с предходното десетилетие поради демографските тенденции, според ОИСР-FAO Agricultural Outlook 2023-2032.

Търсенето и растежа в производството на зърнени култури се очаква да се забави, отчасти тъй като консумацията на храна на глава от населението на повечето зърнени култури достига нива на насищане в много страни. През 2032 г. се изчислява, че 41% от всички зърнени култури ще се консумират директно от хората, 37% ще се използват за храна на животни, а биогоривата и други промишлени употреби ще представляват останалото.

Предвижда се средното световно потребление на месо на глава от населението да нараства с 0,1% годишно, което се дължи най-вече на страните със средни и по-ниски доходи. Търсенето на месо в световен мащаб се очаква да нарасне до 2032 г., но нивата на потребление на глава от населението в страните с високи доходи се очаква да намалеят през следващото десетилетие, водени от спадове в Западна Европа и Северна Америка.

В световен мащаб се предвижда потреблението на птиче, свинско, говеждо и овче месо да нарасне съответно с 15%, 11%, 10% и 15% до 2032 г. През следващото десетилетие се предвижда глобалното потребление на свинско месо да нарасне в световен мащаб, с изключение на Европа, където консумацията вече е висока. Предвижда се свинското месо да достигне 93 милиона тона до 2032 г. Въпреки това, по отношение на глава от населението, този растеж ще бъде в застой през прогнозния период. В страните от Латинска Америка се предвижда потреблението на глава от населението да нарасне поради благоприятните относителни цени на свинско/говеждо месо. На други места търсенето на глава от населението се очаква да остане в застой или да спадне.

Глобалното производство на добитък и риба се очаква да нараства с 1,3% годишно през следващото десетилетие, по-бавно от наблюдаваното в близкото минало. Предвижда се птичето месо да представлява почти половината от увеличението на общото производство на месо до 2032 г.

Глобалната търговия със селскостопански стоки се предвижда да нараства с 1,3% годишно - половината от темпото, регистрирано през последното десетилетие - най-вече поради по-бавния растеж на търсенето от страните със средни доходи. Царевицата, пшеницата и соята допринесоха най-много за общия растеж на селскостопанската търговия през последното десетилетие; въпреки това се предвижда те да изпитат най-големия спад в растежа на търговията през следващите 10 години.

Информация : https://www.fao.org
юли 2023 г./ ФАО.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт