Тенденции в нидерландския износ на свине през 2022

Нидерландски износ на свине. Източник: 333 по данни на RVO.

След години на намаляващ износ на живи свине, износът се увеличи през 2022 г., особено към дестинации като Испания и Полша.

След години на непрекъснато намаляване на броя на изнесените холандски прасета от над 3 милиона през 2018 г. до 704 155 през 2021 г., през последната 2022 г. се наблюдава обрат с общо 817 960 изнесени глави, което е увеличение от 13% спрямо предходната година.

Въпреки че през 2021 г. Германия претърпя спад от 50% на холандския внос на свине, остана през 2022 г. и все още е водеща дестинация с 67,7% дял от общия холандски износ на свине. Трябва да се отбележи, че в предишни години той е представлявал повече от 90% от дела.

Въпреки че със стойности доста под германските, Испания се позиционира през последните години като втората водеща дестинация и през изминалата 2022 г. удвои броя на прасетата, внесени от Нидерландия, от 48 238 през 2021 г. на 94 217 през 2022 г.

Други водещи дестинации след Испания са Белгия с 67 205 внесени прасета през 2022 г., което е увеличение от 32%, Полша, която е утроила вноса си през 2022 г. с внесени 65 331 прасета (24 107 животни през 2021 г.) и Италия с увеличение от 14% ( 24 789 през 2022 г. спрямо 21 806 през 2021 г.).

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт