Световното производство на свинско месо се връща към рентабилност, въпреки че рисковете остават - Rabobank

Източник: USDA, Rabobank 2024

Според неотдавнашен доклад на Rabobank глобалната индустрия за свинско месо е свидетел на основна промяна, тъй като броят на стадата свине майки започва да се стабилизира след период на спад. Тази стабилизация е резултат от по-добри от очакваните тенденции в потреблението, съчетани с намалени производствени разходи в повечето региони. Тези фактори допринасят за по-оптимистична перспектива за цените на свинете и насърчават производителите да обмислят възстановяване на своите стада. Въпреки това производителите в региони с продължаващи здравни предизвикателства или по-високи регулаторни разходи може да изпитат по-бавен темп на възстановяване.

Равновесието търсене-предлагане забавя свиването на стадото

Подобреният баланс между предлагане и търсене в индустрията доведе до забавяне на свиването на стадата“, каза Кристин МакКракен, старши анализатор на животински протеини в Rabobank. „Въпреки че значителен растеж на животните за разплод не се очаква до края на 2024 г. или началото на 2025 г., подобренията в производителността допринасят за увеличаване на производството.“

По-конкретно, САЩ, Канада и Китай отчитат подобрен здравен статус на животните, което води до по-голяма наличност на свине.

Намаляване на разходите подхранва индустрията да се завърне в зоната на рентабилността

По-високите световни запаси от зърнени и маслодайни семена доведоха до по-ниски разходи за фураж за производителите, което е полезен тласък за индустрията. Силната южноамериканска реколта допълнително оказа натиск върху цените, осигурявайки известно облекчение от други инфлационни разходи. Докато Северното полукълбо наближава пролетния сезон на засаждане на 2024 г., всички погледи са насочени към условията на отглеждане, които ще повлияят на бъдещите разходи за фураж.

Конкурентното предимство на свинското месо на пазар съобразен с разходите

Въпреки спада в потреблението на ключови азиатски пазари през първото тримесечие на годината, свинското месо запазва позицията си на рентабилен избор на протеини за потребителите по целия свят.

Това е особено важно в светлината на покачващите се цени на говеждото“, каза МакКракен. „Очаква се тенденцията към замразени продукти и домашно готвене да продължи да стимулира продажбите на дребно на свинско месо, с прогнозиран ръст в продажбите на месо с добавена стойност и преработено месо, тъй като пика на инфлацията е достигнат ."

Изотчник: www.thepigsite.com

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт