Световното предлагане на свинско месо се очаква да намалее през 2024 г

Развитие на стадото свине майки за разплод при основните световни производители в края на 2023/2022 г. Източник: IFIP според Евростат, MoA и USDA.

Перспективата за 2024 г. ще зависи от динамиката на основните производители: Китай, Европейския съюз, САЩ и Бразилия.

През 2023 г. световното производство на свинско месо достигна 115 милиона тона кланичен еквивалент (tce), което е увеличение от 0,6% в сравнение с 2022 г. Този ръст на доставките е свързан с развитието в Китай и Бразилия, което компенсира спада в Европа. Международното търсене спадна с 3,1% на годишна база.

През 2024 г. перспективите ще зависят от динамиката на най-големите производители (Китай, Европейския съюз, САЩ и Бразилия). Световното производство се очаква леко да спадне с -0,9% на годишна база, докато търсенето се очаква да бъде по-високо. Предвижда се лек спад в световното предлагане на свинско месо, повлиян от Китай, с умерено възстановяване на международното търсене. Европейските играчи ще трябва да се състезават със Съединените щати и Бразилия сред геополитически, санитарни, търговски, регулаторни и социални несигурности.

Европейски съюз

В ЕС-27 проучването на животните в края на 2023 г. прогнозира възможен край на декапитализацията. През 2023 г. европейското предлагане е спаднало със 7,6% при закланите прасета, което се равнява на 17,3 милиона прасета. Секторът на клане и разфасовка е засегнат от преструктуриране, което има последици за пазара. Тези реорганизации ще ограничат европейското производство в началото на годината. Очаква се подобрение през втората половина на годината. През 2023 г. износът рязко спадна: продажбите на продукти от свинско месо на трети пазари намаляха с 19% като обем. В допълнение към спада в европейското производство и наличността за износ, много ниските цени на свинското месо от другата страна на Атлантическия океан направиха свинското месо в САЩ и Бразилия по-конкурентоспособни в международен план. Към това беше добавен валутен недостатък за ЕС: силата на еврото спрямо долара и бразилския реал наказаха европейския износ на свинско месо. През 2024 г. се очаква европейските износители да се възползват от пазарните възможности, особено в Китай, но предизвикателствата пред конкурентоспособността остават. От гледна точка на потреблението, инфлацията трябва да намалее.

Китай

През 2024 г. се очаква китайското производство на свинско да намалее с 3%, според USDA, поради трудности на вътрешния пазар: епидемии от африканска чума по свинете и PRRS и предизвикателна 2023 г. за свиневъдната индустрия. Въпреки обещаващото начало на 2024 г. икономическата нестабилност на Китай възпрепятства вътрешното търсене, дори по време на национални празници. Голямото предлагане при ниско търсене доведе до рязък спад на цените, докато фермите с високи производствени разходи станаха нерентабилни. В резултат на това китайската свиневъдна индустрия претърпя значителни икономически загуби, водещи до намаляване на националното стадо свине за разплод до 41 милиона глави до края на 2023 г., годишен спад от 5,6%.
За да се противопостави на тази негативна тенденция, Министерството на земеделието на Китай обяви нов план за регулиране на вътрешния капацитет за производство на свинско месо. Китайското правителство иска да стабилизира броя на свинете майки за разплод на 39 милиона глави, коригирайки броя според търсенето и предлагането. Този план изисква засилено наблюдение на пазара и болестите със засилена подкрепа от публичните администрации. Очаква се вносът да се възстанови през 2024 г., за да компенсира този спад в предлагането.

Съединени щати

След трудната година през 2023 г. за свиневъдната индустрия в САЩ се очаква 2,4% възстановяване на производството за 2024 г. според USDA. Предлагането трябва да се стимулира от вътрешното търсене и износа. Въпреки икономическите, здравните и политическите предизвикателства, американските анализатори прогнозират подобрение в производството благодарение на увеличената производителност и възстановяване на търсенето. Като се има предвид намаляването на стадата (-3,3% свине майки през декември 2023/22), тази перспектива на USDA изглежда оптимистична. Въпреки това свинското месо в САЩ трябва да запази своята конкурентоспособност на световния пазар, с перспективи за растеж в Централна и Южна Америка.

Бразилия

След добра година през 2023 г. се очаква производството, износът и потреблението да се увеличат през 2024 г. Възползвайки се от намалението на производствените разходи след спада на цените на суровините и динамичния експортен пазар, бразилската свиневъдна индустрия продължава да просперира благодарение на инвестициите от производителите. Следователно перспективите за Бразилия са добри, като вътрешното и външното търсене се подобряват.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт