Световно свиневъдство: Актуализирани прогнози за 2024 г. от USDA

Актуализирани оценки за ключовите променливи на световното производство на свине през 2024 г., годишни вариации. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.

В последния си доклад „Животновъдство и домашни птици: Световни пазари и търговия“, публикуван на 11 април, USDA преразгледа прогнозите си за 2024 г., прогнозирайки намаляване на световното производство на свинско месо, което би се дължало на по-ниското производство в Китай, компенсирано от увеличения, очаквани през Съединените щати, Европейския съюз и Бразилия.

Общ производствен контекст    

 Световното производство на свинско месо през 2024 г. се очаква да намалее с 1% поради намаляването на обема, очакван за Китай, и че това няма да бъде компенсирано от увеличението на производството, очаквано за Европейския съюз, Съединените щати и Бразилия. 

Производството на свинско месо в Китай се очаква да бъде с 3% по-ниско в сравнение с 2023 г. и ще бъде следствие от постоянно ниските цени през 2023 г., които предизвикаха свиване в свиневъдството в страната.

Производството на свине в ЕС се очаква да нарасне с 2% през 2024 г. Миналогодишните високи цени на прасенцата и кланичните трупове насърчиха производителите да започнат да възстановяват стадата за разплод в края на 2023 г., което доведе до приблизително 2% ръст на запасите от свине през 2024 г. Освен това , се очаква по-ниските цени на фуражите да подобрят рентабилността на индустрията и да увеличат теглото на животните.

Бразилското производство се очаква да се увеличи с 4%, тъй като производителите продължават да се възползват от ниските производствени разходи. Очаква се бразилското производство също да бъде подкрепено от подобряване на вътрешното търсене и силно експортно търсене, тъй като Бразилия остава доставчик на ниски разходи.


Общ експортен контекст

Глобални оценки

Водещи страни


18 април 2024 г./ 333 Латинска Америка с данни на USDA/ САЩ.
https://apps.fas.usda.gov/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт