Световно свиневъдство: Актуализация на прогнозите на USDA за 2023 и 2024 г

В последния си доклад „Животовъдство и домашни птици: Световни пазари и търговия“ от 12 януари USDA преизчисли заключителните данни за 2023 г. и прогнозите си за 2024 г., като прогнозира спад в световното производство на свинско месо тази година поради по-ниските производства в Китай, ЕС и Бразилия.

Общ контекст

- Световното производство на свинско месо за 2024 г. се оценява с 1% под прогнозата от октомври поради по-ниското производство, очаквано в Китай, Европейския съюз и Бразилия.
- Очаква се производството в Китай да намалее, като се има предвид продължаващото слабо търсене, което обезсърчава разширяването на местното производство.
-Продължаващото регулиране и промените в предпочитанията на потребителите бяха факторите зад прогнозите за спад за Европейския съюз.
- Производството на Бразилия се оценява на по-ниско от прогнозираното през октомври, тъй като вносът от Китай, нейният основен пазар, продължава да отслабва.
- Производството в САЩ е почти непроменено, тъй като намаляването на опрасванията е компенсирано от увеличаването на броя на прасетата
- Световният износ на свинско месо за 2024 г. е намален с 2% спрямо прогнозата от октомври, тъй като Европейският съюз, Съединените щати и Бразилия все повече се конкурират за намаляващия внос от Китай.
- Въпреки че износът на САЩ остава силен за много големи пазари, включително Мексико и Канада, общият износ се очаква да намалее предвид слабото търсене на внос от Япония и Китай.
- Износът от Обединеното кралство също се очаква да намалее поради намаляващото търсене от Европейския съюз.

Глобални оценки

- Очаква се световното производство на свинско месо през 2024 г. да достигне 114,2 милиона тона (Mt), което представлява спад от 0,9% в сравнение с общото количество за 2023 г. (115,2 Mt).
- Глобалният износ тази година се очаква да нарасне с 1,8% в сравнение с 2023 г., преминавайки от 10,0 Mt на 10,2.
- Вносът трябва да достигне обем от 9,7 Mt през 2024 г., което представлява увеличение от 5,4% в сравнение с предходната година (9,2 Mt).
- Очаква се видимото потребление да намалее с 0,6%, от 114,5 на 113,8 Mt.

Водещи държави

- Китай, който ще представлява 48,4% от световното производство, се очаква да произведе 55,2 Mt свинско месо, което представлява спад от 3% в сравнение с 2023 г. Увеличение от 16,9% се очаква за обемите на внос на свинско месо, които ще достигнат 2,3 Mt.
- Производството на Европейския съюз се очаква да спадне с 0,7% до 20,7 Mt, докато износът се очаква да остане на същото ниво като през 2023 г. (3,1 Mt). Вносът се оценява на 100 000 тона, което представлява спад от 4,8% спрямо предходната година.
- Очаква се Съединените щати да увеличат производството си с 2,4% до 12,7 Mt, а износът да нарасне с 1,5% до 3,1 Mt.
- Япония ще остане вторият водещ вносител на свинско месо в света с 1,5 Mt, увеличение от 2,1%.
- Очаква се Бразилия да увеличи обема на производството си с 4,5%, достигайки 4,7 млн. т. Очаква се и износ от 1,5 млн. т, което би означавало увеличение от 6,1% в сравнение с 2023 г.
- Очаква се Мексико да увеличи производството си с 1,9% с приблизително 1,6 Mt. То ще запази позицията си на трети по големина вносител в света и първи в Латинска Америка с общо 1,3 Mt, запазвайки обема на вноса, достигнат през 2023 г. .
- Производството на Канада се очаква да намалее с 2,4%, като консолидира 2 милиона тона през 2024 г., докато износът й ще се увеличи с 0,8% с 1,3 милиона тона.
- Производството на Виетнам се очаква да нарасне с 5%, от 3,5 Mt през 2023 г. на 3,7 Mt през тази година, докато вносът се очаква да нарасне с 4,7% със 112 000 тона.
- Русия се очаква да увеличи производството си с 1,3%, достигайки 4 Mt.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт