Съветът на министрите на земеделието дава зелена светлина за реформа на ОСП

Съветът на министрите на земеделието и рибарството даде зелена светлина на предложението за законодателни изменения, представено от Комисията, за да опрости и направи Общата селскостопанска политика (ОСП) по-гъвкава.

Съветът се съгласи с квалифицирано мнозинство да изпрати текста с предложението за реформа на основния регламент на ОСП на Европейския парламент, за да ускори процедурата, така че да може да бъде одобрен от Парламента преди края на април, с цел за публикуване възможно най-скоро в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU). Съветът е направил необходимото за ускоряване на процедурата, така че основните мерки да могат да се прилагат със задна дата от 1 януари 2024 г.

Основен проблем за европейските фермери е тяхната позиция във веригата за доставка на храни. Комисията иска да направи промени в Закона за хранителната верига. Някои мерки, включени в испанското законодателство, ще бъдат разгледани в предложенията на Комисията. Справедливото възнаграждение на земеделските производители и генерирането на стойност трябва да бъдат интегрирани в новите регламенти на Общността, за да направят спазването им обвързващо, вместо да подлежат на доброволния характер на кодекс за добри практики или подобен.

Испанското правителство въведе точка в дневния ред относно новите техники за редактиране на гени за повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Този нов технологичен инструмент ще осигури необходимия преход на хранителната система към по-устойчиво и рентабилно производство, особено в днешния контекст на изменение на климата, геополитическа нестабилност и увеличени производствени разходи.

Министерският съвет одобри и новата наредба за защитените географски указания (ЗГУ), която подобрява и опростява процедурите за регистрация на тези системи за разграничаване на качеството на селскостопански продукти, вино и спиртни напитки.

27 март 2024 г./ MAPA/ Испания.
https://mapa.gob.es/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт