Препоръката има за цел да насърчи разумната употреба на антимикробни средства

Съветът на ЕС приема препоръка относно антимикробната резистентност
Препоръката има за цел да насърчи разумната употреба на антимикробни средства при хора и животни чрез поредица от доброволни мерки.

Съветът прие препоръка, насочена към засилване на действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност (AMR) в областта на човешкото здраве, здравето на животните и околната среда.

Препоръката използва подход „Едно здраве“ към АМР, основан на факта, че здравето на хората, животните и околната среда са неразривно свързани и че АМР може да бъде преодоляна само чрез съвместни усилия в трите области.

Предложените мерки, посочени в препоръката, включват:
конкретни цели за намаляване на употребата на антимикробни средства до 2030 г., включително 20% намаление на общата консумация на антибиотици от човека и 50% намаление на общите продажби в ЕС на антимикробни средства, използвани за селскостопански животни и аквакултури укрепване на националните планове за действие за подпомагане на изпълнението на тези цели и наблюдение на използване на антибиотици на национално ниво, включително показатели за оценка на напредъка по-добро наблюдение на АМР и потреблението на антимикробни средства (AMC) на всички нива усилия за подобряване на здравето и хуманното отношение към животните, отглеждани за производство на храни, за намаляване на разпространението на инфекциозни болести в земеделието
повишаване на осведомеността сред обществеността и специалистите, работещи в сектора на човешкото здраве и ветеринарния сектор, включително обучение за здравни специалисти и комуникационни кампании

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

 

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт