Сертифицирането на въглероден кредит и неговата роля в селското стопанство в бъдещето

Нов европейски регламент ще позволи на фермерите да получат сертификати за прилагане на практики, които допринасят за улавянето на въглерод и намаляването на емисиите, свързани с почвата.

Предложената нова доброволна европейска рамка за сертифициране на въглеродни кредити, която се очаква да бъде одобрена тази пролет, ще създаде доброволен пазар на въглеродни кредити в Европейския съюз, чрез който фермерите ще могат да получат сертификати за практики, които допринасят за улавянето на въглерод и свързани с почвата намаления на емисиите и които са устойчиви.

Постигнатото споразумение установява стабилна и качествена рамка за сертифициране, базирана на четири критерия:

Регламентът включва единици за временно улавяне във въглеродното земеделие и единици за намаляване на емисиите във въглеродното земеделие, наред с други. В това отношение намаляването на почвените емисии чрез по-ефективно използване на торове ще играе важна роля.

март 2024 г./ MAPA/ Испания.
https://www.mapa.gob.es

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт