По-слабият икономически растеж започва да оказва влияние върху световното потребление на свинско месо.

По-слабият икономически растеж започва да оказва влияние върху световното потребление на свинско месо.

Rabobank публикува своя доклад „Global Pork Quarterly Q2 2023: Потреблението на фокус като планове за бъдещето на свиневъдната индустрия“.

По-слабият икономически растеж започва да оказва влияние върху световното потребление на свинско месо. Rabobank очаква забавеното въздействие върху потреблението да се усети през цялата 2023 г.

Въпреки че Rabobank очаква умерено подобрение на производствените разходи през 2023 г., местните условия ще варират и управлението на риска ще остане критично за успеха. Глобалните запаси от фураж са на исторически ниски нива и наличността остава ограничена. Разочароващата реколта в Аржентина ще компенсира частично рекордната реколта от соя в Бразилия през 2023 г., а малката глобална възглавница в запасите от зърно и маслодайни семена се очаква да доведе до допълнителна нестабилност на разходите за фураж през 2023 г.

Това са основните акценти:

Северна Америка: Износът на свинско месо от САЩ и Канада остава конкурентоспособен на ключови пазари, но растежът на производството на свине ще се забави с намаляване на потреблението. Загубите се увеличават.

Европа: Предлагането на свине в Европа се очаква да остане ограничено през второто тримесечие. Междувременно маржовете на производителите се възстановяват благодарение на исторически високите цени на свинете.

Китай: Цените са отслабени от слабото търсене и допълнителните загуби след африканската чума по свинете. Очаква се производството да се затегне в края на Q2 и Q3, което ще доведе до по-високи цени, тъй като търсенето започне да се възстановява.

Бразилия: Износът продължава със силни темпове и очакванията за спад в цените на фуражите подобряват перспективите за марж за производителите.

Югоизточна Азия: Африканската чума по свинете остава предизвикателство за региона. Следователно през 2023 г. се очаква бавен растеж.

Япония: Търсенето на свинско ще бъде по-слабо през второто тримесечие, като се очаква вносът на свинско месо от Европа да намалее поради високите цени и големите запаси.

Информацията е на Rabobank. https://research.rabobank.com

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт