Проучване описва имунния отговор на прасетата в белите дробове заразени с PRRS

Членове на изследователската група по патологична анатомия на животните към Университета на Кордоба (UCO)

Проучване разкри ролята на ензима „Каспаза-8“ в „апоптозата“, вид клетъчно самоубийство, програмирано от тялото да елиминира увредените клетки

Вирусът на репродуктивния и респираторен синдром на свинете (PRRS) е един от вирусите с най-голямо въздействие върху сектора на свиневъдството в световен мащаб. Ендемичен в повечето страни производителки на свине, той засяга особено подрастващите свине, генерирайки загуби от милиони долари в световен мащаб.

Изследователската група за патологична анатомия на животните в Университета на Кордоба (UCO), ръководена от изследователя Либрадо Караско, описа механизма на имунния отговор, който се появява в белите дробове на прасетата, когато са засегнати от този патоген.

По-конкретно изследването прави сравнителен анализ между щамове с различна вирулентност и проучване на ролята им, която играят в това, което се нарича „апоптоза“ или програмирана клетъчна смърт, вид самоубийство оркестрирано от самото тяло за да елиминира увредените клетки или с други думи, асо в ръкава, което имунната система запазва, за да избегне по-големи злини.

Това е механизъм, „добре проучен в лимфните тъкани на прасето“, обяснява един от авторите на изследването Инес Руедас, но е малко проучен на ниво бели дробове. По-конкретно резултатите дават името и фамилията на лицето, което е основно отговорно за целия този процес. Това е „Каспаза-8“, ензимът, който регулира хроничността на тази предсказана смърт, която тялото използва като ограничителна преграда. Освен това, според заключенията на изс;едването това „самоубийствено“ клетъчно производство се случва по-рано при вирулентните щамове, факт който изследователският екип приписва на силната репликация на вируса през първите дни на инфекцията.

Вируси срещу макрофаги

Изследователският екип в сътрудничество с Автономния университет на Барселона също се фокусира върху вариациите в популациите на макрофаги в белия дроб, вид бели кръвни клетки, чиято основна функция е да фагоцитира чужди вещества в тялото.

Според Хосе Мария Санчес, друг от авторите на изследването, „както посочват предишни проучвания, макрофагите разположени в белодробните алвеоли са целевата клетка на вируса“. Това е входната точка, през която се разпространява патогенът.

Когато това се случи, обяснява изследователят, броят на макрофагите намалява и самата бактериална флора, която досега е живяла в симбиотична връзка с организма се обръща срещу него, причинявайки белодробни лезии и вторични инфекции.

Работата предоставя нова информация от гледна точка на фундаменталната наука и прави още една стъпка, така че в бъдеще да могат да бъдат разработени ефективни ваксини. Досега това е сложна цел поради високата степен на мутация, която вирусът представя.

Източник: www.thepigsite.com 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт