Според USDA се очаква производството на свине в ЕС да се върне на нивата от 2016-2019 г

Високите цени на фуражите и енергията и екологичните ограничения оказват натиск върху животновъдите и свиневъдите в Европейския съюз (ЕС), което води до намаляване на производството.

В допълнение към високите цени на суровините, секторът на свиневъдството в ЕС е изправен пред намалено вътрешно и експортно търсене. Негативните пазар фактори доведоха до рекорден спад в общото поголовие на свине и свине майки през 2022 г. С по-малък брой свине за разплод се очаква спад в доставките на животни за клане през тази година. По-ниската наличност на животните за клане също ще накарат сектора да се преструктурира. През 2023 г. се очаква износът на свинско месо да спада обратно до нивата от 2016-2019 г.

Свине и свинско месо – значително по-ниското предлагане на свине ще насърчи сектора да се преструктурира.

Секторът на свиневъдството в ЕС е изправен пред предизвикателства от високи разходи за вложени ресурси и екологични ограничения. Свиневъдният сектор обаче е притиснат и от два допълнителни фактора , а именно от Африка Епидемии от чума по свинете (АЧС) в Централна Европа и намаленото търсене на свинско месо от Китай. С намаляването на продажбите за Китай, износителите от ЕС разнообразиха дестинациите си за износ. Тези обаче алтернативни главно азиатски пазари не могат да компенсират загубените обеми, изнасяни за Китай. Освен това, вътрешното потребление намалява, особено в Германия. Тези негативни пазарни фактори колективно доведоха до рекорден спад в общото поголовие свине и свине майки през 2022 г. С по-малък брой животни за разплод предлагането на животни за клане неминуемо ще спадне тази година. По-ниската наличност на животни за клане също така ще насърчават сектора да се преструктурира. През 2023 г. се очаква производството на свинско да намалее с приблизително 0,75 MMT еквивалент на кланично тегло, а износът на свинско се очаква да спадне до нивата от 2016-2019 г.

Свиневъдният сектор е изправен пред големи производствени предизвикателства и намалено търсене на свинско месо.

Броят на свинете в ЕС достигна своя връх през 2017 г. (145,5 милиона глави) и отново през 2020 г. (145,8 милиона глави), но сега отново намалява. Основната причина за намаляване на размера на стадата са високите цени на суровините и екологичните ограничения. Въпреки това секторът на свиневъдството в ЕС е притиснат от два допълнителни фактора - а именно огнища на африканска чума по свинете (АЧС) в Централна Европа и намалено търсене на свинско месо от Китай.
Свиващото се предлагане на свине създава конкуренция между европейските кланици което води до повишени цени. Поради относително високите цени, най-ефективните ферми за развъждане и фермите за угояване все още работят на печалба. Въпреки това, за повечето свиневъди, повишената цена на трупа едва компенсира увеличените разходи за фураж и енергия.

Германският и датският сектор са под натиск

Неотдавнашното публикуване на декемврийското преброяване на Евростат разкри рекорден спад в размера на броя свине в ЕС. През 2022 г. броят на свинете в ЕС се е свил с повече от пет процента. Най-значимите намаления се наблюдават в Германия, Дания, Франция и Полша и в по-малка степен в Испания, Холандия, Белгия, Австрия, Румъния, България, Унгария и Чехия. Нито една от държавите-членки на ЕС не успяха да реализират значително увеличение на производството на свине или клането през 2021 г. и 2022 г., подобна е и прогнозата за растеж през 2023 г. Единственото изключение е Италия, където броя на свинете се увеличил през 2022 г. въз основа на възстановяване на търсенето на сушено месо. Германският сектор пострада от огнищата на АЧС сред популацията на дивите свине в страната, което доведе до забрана за износ за Китай - най-важният експортен пазар за германските производители. Едновременно с това бяха увеличени регулациите и се съобщава, че това натоварва допълнително фермерите. Регламентите се прилагат предимно на национална основа, а не на ниво ЕС. Ситуацията се влоши от значителните увеличения на цените за суровини като енергия, торове, фуражи и други през 2022 г., което допълнително намалява приходите за германските свиневъди. Кризата в германския сектор също имаше отрицателен ефект върху датския свиневъден сектор, тъй като те са взаимосвързани. Още един удар за Датският сектор е спадащото търсене на свинско месо в Китай. Съобщава се, че датският сектор се е съсредоточил върху рентабилността си, и в по-малка степен, върху производствените обеми за износ в трети страни. Повишеният фокус върху вътрешния пазар принуждава датския сектор да реорганизира дейността си в Германия. Въпреки, че не е толкова тежко, колкото се съобщава за германския сектор, предизвикателствата във френската свиневъдна индустрия също са структурни. Основната разлика е, че консумацията на френско свинско месо леко нараства докато германското потребление е в рязък спад.

АЧС продължава да създава проблеми на свиневъдния сектор в Централна/Източна Европа

Въпреки значително по-малкия брой на огнища на АЧС през 2022 г., в сравнение с предходни години, възможностите на Полша за износ на свинско месо остават ограничени. Според данни на полското правителство, двадесет процента от свинефермите в страната напуснаха индустрията през 2022 г. Повечето бяха по-малки ферми, но и по-големите се сблъсква с ограничения в разширяването на производството. През 2022 г. бяха предложени две програми за подпомагане на полските свиневъди за производство на свине майки. Отглеждането на свине в задния двор играе решаваща роля в разпространението на АЧС. В Румъния обаче проектозакон, забраняващ развъждането на свине фермите в задния двор беше спряно поради липса на съгласие между различни субекти кой носи отговорностите за прилагане на законодателството. Въпреки подобрената ситуация с АЧС, румънския брой на свинете продължи да намалява. За разлика от тях българските власти приложиха законодателство, което ограничава отглеждането в задния двор и подкрепя по-нататъшната комерсиализация на сектора.

Испанският сектор запази позицията си на най-големия износител на свинско месо в света.

От 2020 г. Испания пое позицията на Германия като най-големият производител на свинско месо в ЕС. През същата година Испания стана и най-големият износител на свинско месо в света, изпреварвайки САЩ. Независимо от това маржовете на печалбите на испанския сектор падна през 2022 г. поради високите цени на суровините и намаленото търсене от Китай. Високите цени на суровините ограничават разширяването на испанското производство на свинско месо. Всъщност през 2022 г. испанското клане е намаляло за първи път от 2013 г. В допълнение, производството на свине в Испания е засегнато и от заболяването по свинете (PRRS) при откритите няколко огнища в боластите Каталуния и Арагон, които са понижили производителността. Испанският сектор привежда производството си в съответствие с изискванията на Зелената сделка на ЕС и се стреми да запази позицията си на европейски лидер в производството на свинско месо, както и позицията си на най-големия износител на свинско месо в света (7 милиарда долара в 2022).

Нидерландският и белгийският свиневъден сектор са изправени пред екологични предизвикателства.

В Нидерландия потенциалните екологични ограничения изиграха важна роля за свиването на броя на свинете на страната. Нидерландското правителство се стреми да намали производството на животни за да намали азотните емисии. В допълнение към млечния сектор, свиневъдният сектор е един от животновъдните сектори, които ще бъдат най-засегнати. Новоназначеният министър на земеделието Пиет Адема има за цел да разработи селскостопанско споразумение с нидерландския сектор през първото тримесечие на 2023 г. Както в Нидерландия, белгийското правителство има за цел също да намали азотните емисии от своя животновъден сектор. Доброволното споразумение между фламандското правителство и свиневъдния сектор беше забавено, което доведе до повишена несигурност за бъдещето на свиневъдите във Фландрия.

Въз основа на намаляващото стадо свине майки, не се предвижда възстановяване на производството на прасета в ЕС през 2023 г.

Прогнозите за производство на прасета и клане на свине през 2023 г. се основават на наскоро публикуваните данни на Евростат от декемврийско преброяване на свинете майки. През 2023 г. свиването на разплодните стада и предлагането не се очаква да променят броя на свинете за клане, тъй като основните фактори - включително високи цени на фуража и намаляващите вътрешни и експортни продажби се очаква да останат. Докато цените на фуражите се очаква да доведат до спад с идващата нова реколта, интензивният животновъден сектор остава загрижен, че глобалните доставки на фураж може да бъдат ограничени в резултат на политически кризи и нови политики на ЕС, налагащи допълнителни изисквания за внос, като новия регламент на ЕС за обезлесяването публикуван на 12 януари 2023 г. По-ниските нива на клане очаквани през 2023 г. вероятно ще насърчи сектора да се преструктурира. Секторът се стреми да преодолее високите цени на суровините и развиващата се регулаторна среда, за да върне доставките в съответствие с традиционните вътрешно и експортно търсене, вместо да разчита на извънредно пазарно търсене от трети страни, особено от Китай. Водещите компании в Северна и Южна Европа планират да се фокусират по-малко върху количеството и повече върху качеството, рентабилността и лиценза за производство (като се имат предвид усилията за налагане на контрола върху емисиите от въглероден диоксид {CO2} и подобряване на условията за хуманно отношение към животните)

Испания и Дания пренасочват експортните продажби към пазара на ЕС

С намаляващото клане и производство на свинско месо в ЕС, което спадна през 2021 г. и 2022 г. прогнозата е то да продължи да намалява през 2023 г. През 2021 г. и 2022 г. средното кланично тегло в ЕС е намаляло поради високите цени на фуража. През 2023 г. се очаква средното кланично тегло да се повиши леко въз основа на очакванията за увеличение наличност на фуражни зърна. Със запазване на темповете на клане в държавите-членки се очаква производството на свинско месо в ЕС да намалее най-много и значително в Германия и Полша. Всъщност нито една от държавите-членки на ЕС не предвижда да реализира значително увеличение на производството през 2023 г. С намалено търсене от Китай, най-конкурентоспособните европейските производители (напр. Испания и Дания) пренасочват продажбите си към пазара на ЕС, конкурирайки се с местни производители „вътре в страната“. Испания увеличи износа за Португалия и Германия, и за почти всички държавите-членки на ЕС в Централна Европа, най-вече до Полша. Датските производители също увеличиха техните продажби в ЕС (главно в Германия и Полша). Конкуренцията на пазара на ЕС обаче е ожесточена, тъй като вътрешното търсене намалява.

Въпреки премахването на забраните, вътрешното потребление намалява

През 2022 г. местната консумация (включително натрупването на запаси) на свинско е намаляла, въпреки съживяването на туристическия сектор (главно в средиземноморските страни) и повторното откриване на спортните и културни събития, които бяха забранени заради контрола на разпространението на коронавируса. Потребителите в ЕС показаха предпочитание към птичето месо пред свинското месо въз основа на здравословни съображения, лекота на приготвяне и сравнително по-ниска цена за разфасовки от птиче месо.Тенденцията на намаляване на вътрешното потребление на свинско месо се очаква да се запази през 2023 г. (В Германия потреблението намалява най-много).

Секторът на ЕС ще има по-малко налично свинско месо за износ през 2023 г

Докато износът на свинско месо от ЕС спадна през 2022 г., обемът на износа от 4,2 MMT все още беше доста над нивата реализирани между 2016-2018 г. (около 3,6 MMT). Свиневъдният сектор в ЕС, особено испанският сектор, успешно препозиционираха търговските потоци към други пазари на трети държави (извън Китай). Износът на свинско от ЕС се е увеличил най-чувствително за Япония, Южна Корея, Филипините, Тайван и Австралия. Въпреки това, тези алтернативни пазари не могат напълно да компенсират загубените обеми изнасяни за Китай. През 2023 г. износът на ЕС на свинско месо се очаква да намалее допълнително. Прогнозите са за възстановяване на търсенето на внос в Китай поради премахването на коронавирусните забрани в страната и търсенето от други азиатски пазари. Секторът на свиневъдството в ЕС обаче ще има по-малко налично свинско месо за износ през 2023 г. Освен това свинското месо в ЕС загуби голяма част от своята конкурентоспособност след скока на цените на суровините, започнал през пролетта от 2022 г

Докладът на USDA от 3 март 2023 г. може да намерите ТУК

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт