Производството на свинско месо в ЕС намалява, износът е затруднен

януари-юни Износ на свинско месо от ЕС по основни партньори. Източник: ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, базиран на Евростат.

Производството на свинско месо намалява във всички страни от ЕС, докато по-малко конкурентните цени в ЕС възпрепятстват износа.

През първата половина на 2023 г. производството на свинско месо в ЕС е намаляло с -8,6%. Най-големи намаления са отчетени в Германия (-210 000 t или -9,4%), Дания (-180 000 t или -21,5%) и Испания (-150 000 t или -5,8%). Това ниско предлагане в ЕС води до рекордно високи вътрешни цени. От юли обаче цените на производител в ЕС започнаха да показват признаци на спад. Тъй като цените на фуражите намаляват и маржовете остават положителни, се очаква теглото на труповете да се увеличи през втората половина на годината. Като цяло се очаква спад на производството от -6,6% през 2023 г.

В същото време търсенето в ЕС остава стабилно, но предвид намаленото предлагане се очаква спад в потреблението на глава от населението в ЕС (-5%, до 30,4 kg). Освен намаленото предлагане, важна роля играят съображенията на потребителите за повишаване на цените, което води до намаляване на консумацията на свинско месо или преминаване към други видове месо. По-специално, консумацията на свинско месо често се намалява в полза на птичето месо. Ако предлагането леко се възстанови и това увеличено предлагане може да отпусне още повече производствените цени, през 2024 г. може да се появи малко увеличение на потреблението на глава от населението като реакция на това.

По-малко конкурентните цени на свинското месо в ЕС правят износа за световния пазар истинско предизвикателство. През първата половина на 2023 г. износът на ЕС отбеляза спад от -20%. Производството на свинско месо в Китай се възстановява и затова е необходим по-малък внос. В същото време ЕС губи пазарни дялове както на пазарите с висока стойност (САЩ, Япония, Австралия), така и на тези с ниска стойност (напр. Филипините) поради по-силната ценова конкуренция. Само британският пазар показва леко положително развитие (+2,4% през януари юни). Като цяло износът на ЕС през 2023 г. може да намалее с -16%. Ако цените продължат да намаляват, някои пазарни дялове може да бъдат възстановени, което ще доведе до увеличение от 5% през 2024 г. Вносът на свинско месо в ЕС от Обединеното кралство е намалял с почти 19% през първата половина на 2023 г., след увеличение от почти 28% през 2022 г. Причината за това е текущият спад в производството в Обединеното кралство. Тъй като Обединеното кралство представлява повече от ¾ от вноса на ЕС и в краткосрочен план не се очаква замяна на други източници, вносът на свинско месо в ЕС може да намалее с 20% през 2023 г.

Източник: Европейска комисия/ Европейски съюз/ 9 октомври 2023 г.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт