Производството на свине в Украйна ще остане стабилно през 2024 г. - ПЕЧАЛБА

Фермерите като цяло са доволни от текущите продажби и приходи
Броят на свинете в Украйна се очаква да остане стабилен през 2024 г., според неотдавнашен доклад на Глобалната информационна мрежа за земеделие (GAIN) на Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

Преди да започне войната, украинската свиневъдна индустрия беше в дълга тенденция на спад. Секторът се преструктурира от битово към промишлено производство с излизане от пазара на неефективни ферми и от двата типа. Несигурността в първите дни на войната доведе до невъзможността да се набавят суровини или да се продават свине на пазара. Промишлеността обаче избегна масовото клане на стадата, подобно на това преживяно в сектора на едрия рогат добитък. Производителите на свине не са толкова зависими от ежедневните продажби, колкото украинските млекопроизводители. Някои свине  през 2022 година бяха продадени с по-високо тегло, а някои бяха изпратени до незасегнати от войната региони за доугояване.

Намаляването на запасите от свине обаче се ускори през 2022 г. Отчасти тази тенденция на спад се дължи на исторически тенденции и отчасти на фактори, свързани с войната. Ограничен брой производители на свине в източните и северните региони на Украйна претърпяха преки военни загуби. Някои ферми бяха напълно унищожени. Въпреки това по-голямата част от производителите концентрирани в традиционните производствени зони в централна и западна Украйна, не са били засегнати пряко.

Държавната статистическа служба на Украйна възобнови публикуването на производствени показатели в началото на 2023 г. Спадът на броя на свинете майки през 2022 г. беше по-малък от очакваното, както и спадът в производството и клането. Данните за 2022 г. бяха актуализирани за да съответстват на официалните статистики.

Поради скока на цените на свинското месо, производството на свине през 2023 г. е по-високо от очакваното, като инвентарът на животните е сравним с този през 2022 г. Значителното увеличение на цените на свинското месо в съседните страни от ЕС беше основният двигател на увеличеното производство в Украйна. Значителният спад на вноса, последвал спада на производството в ЕС, създаде добра възможност, която украинските свиневъди използваха.

По-голямата част от украинските индустриални производители на свине са вертикално интегрирани от опрасването до продажбата на рампа. През 2023 г. имаше приток на малки оператори специализирани само в угоителните дейности. Тези ферми имаха ограничен производствен опит и бяха привлечени от високите цени на свинското месо.

Няма надеждна публична информация за инвентаризацията на животните в края на 2023 г. Някои доказателства сочат, че индустрията не е очаквала толкова значително покачване на цените на свинското през 2023 г. и не вярва, че то ще продължи през 2024 г. Всъщност цените на свинското месо са спаднали в края на 2023 г. и началото на 2024 г. Броят на свинете майки в началото на 2024 г. вероятно ще бъде подобно на 2023 г., със сравнима инвентаризация на животните и перспективи за производство. Индустрията като цяло е доволна от текущото ниво на продажби и приходи. Не се съобщава за значителни инвестиции в нови свинеферми.

Линк към статията на www.thepigsite.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт