Производство на протеини в ЕС и възможности за диверсификация на източниците

Въз основа на наличните данни за 2023/24 г. се предполага, че търсенето на фураж ще остане стабилно на 71 милиона тона суров протеин в сравнение с предходната пазарна година. Самодостатъчността на ЕС за всички източници на протеин се очаква да бъде 75%. Делът на всички маслодайни култури представлява 27% от общата употреба на фуражен протеин в ЕС, а делът на зърнените култури представлява 21%. Въпреки това ЕС произвежда само 27% от необходимото за изхранване количество маслодайни култури за своя животновъден сектор.

Зависимостта на ЕС от вноса на протеинови продукти е свързана главно с почвени и структурни причини, като средния размер на стопанствата, наличната земя на континента, конкурентоспособността на различните култури и като цяло по-неблагоприятните почви и климат за определени продукти, като соята.

Може да се наблюдава известен напредък. Производството в ЕС на богати на протеини растения (маслодайни култури и сухи варива) се прогнозира да бъде 7,2 милиона тона суров протеин през 2023/24 г., което представлява значителен ръст от 28% през последните 15 години.

Според проучване, публикувано от Комисията, увеличаването на диверсификацията на производството в ЕС изисква налична земеделска земя, подходяща за необходимите култури. Проучването показва, че заместването на 50% от вноса, еквивалентен на соята, би означавало замяна на 6,6 милиона хектара с други култури. В средносрочен и дългосрочен план възможните варианти за намаляване на зависимостта от внос могат да бъдат само комбинация от различни лостове и алтернативи, които трябва да бъдат конкурентни, налични за по-дълъг период, да отговарят на хранителните нужди на животните и да имат разумна цена.

На ниво политика на ЕС проучването препоръчва временно увеличаване на обвързаното с производството подпомагане на доходите в рамките на ОСП за отглеждане на растителни протеини, в съответствие с правилата на СТО. В него се споменава също, че оперативните програми на ОСП и фондовете за развитие на селските райони биха могли допълнително да подкрепят земеделските стопани и веригите за създаване на стойност да инвестират в алтернативи. Необходими са действия на национално ниво, за да се завърши това на ниво ЕС. Според проучването държавите-членки биха могли систематично да включват мерки в подкрепа на отглеждането на растителни протеини в своите стратегически планове за ОСП, но също така да създадат национални планове за протеини.

юни 2024 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт