Прогнозите на USDA за царевица и соя за сезон 2023/2024 - декември 2023 г.

Прогнози за реколтата за основните производители на царевица и соя в света - сезон 2023/24 спрямо сезон 2022/23. Изготвено от 333 Латинска Америка с данни от FAS - USDA.

Прогнозите на USDA за царевица и соя за сезон 2023/2024 - декември 2023 г.

В сравнение с доклада от ноември прогнозите за световното производство и търговия на царевица се подобриха леко, а прогнозите за бразилската соя бяха намалени.

Представяме акцентите от последните прогнозни доклади за зърнени и маслодайни семена, публикувани от USDA на 8 декември.

Царевица

- Световното производство на царевица за новия сезон 2023/24 се очаква да достигне 1222,1 милиона тона (Mt), което е увеличение от 5,6% в сравнение със сезон 2022/23 (1157,2 Mt).

- Производството на Съединените щати се очаква да бъде 387,0 Mt, което е увеличение от 11,1% в сравнение с предходния сезон (348,4 Mt), докато реколтата в Китай се очаква да намалее с 0,1% до 277,0 Mt. Европейският съюз се очаква да отчете 14,7% увеличение с 60,1 Mt, а Украйна, с 30,5 Mt, се очаква да отбележи увеличение от 13,0%.

- Производството на царевица в Бразилия трябва да достигне 129 Mt, което представлява спад от 5,8% в сравнение с предходния сезон, докато реколтата в Аржентина се очаква да достигне 55 Mt, което е увеличение от 61,8% в сравнение с предходния сезон.

- Световният износ на царевица се очаква да нарасне с 11,3%, от 181,0 Mt през сезон 2022/23 г. до 201,5 Mt през този нов сезон, като Съединените щати са вторият по големина износител на зърно с 53,3 Mt, увеличение от 26,4% през предишния сезон.

- Очаква се доставките за износ от Южна Америка да се увеличат значително в Аржентина, с увеличение от 78,3% през този нов сезон с 41,0 Mt, докато бразилските се оценяват на 55 Mt, което представлява намаление с 3,5% в сравнение с предходния сезон.

- Очаква се Китай да внесе 23 Mt царевица, увеличение от 22,9% в сравнение с предходния сезон (18,7 Mt), докато Европейският съюз се очаква да внесе 24,5 Mt, с 5,8% повече в сравнение със сезон 2022/23 (23,2 Mt) .

- Крайните световни запаси се очаква да се увеличат с 5,0% до 315,2 млн. т. Запасите в САЩ се очаква да се увеличат с 56,5%, докато тези в Бразилия и Китай се очаква да намалеят съответно с 22,4% и 2,0%.

      Соя

- Световното производство на соя за сезон 2023/24 се очаква да нарасне с 6,5% в сравнение с предходния сезон, преминавайки от 374,4 на 398,9 Mt.

- Прогнозите за южноамериканските култури показват увеличение от 0,6% за Бразилия, което ще достигне 161 Mt, докато Аржентина се очаква да се увеличи с 92,0% с 48,0 Mt.

- Очаква се производството на Парагвай да нарасне с 10,5% в сравнение със сезон 2022/23 (9,1 Mt), достигайки реколта от 10 Mt и да се върне към нивата, които бяха обичайни до сезон 2020/21.

- В този нов доклад реколтата в САЩ се оценява на 112,4 Mt, което е спад от 3,3% в сравнение със сезон 2022/23, когато достигна 116,2 Mt.

- Експортната дейност ще бъде водена от Бразилия с 99,5 Mt, увеличение от 4,2% в сравнение с предходния сезон (95,5 Mt), докато Съединените щати ще достигнат обем на износа от 47,8 Mt, цифра, която представлява спад от 11,9% в сравнение с последната реколта (54,2 Mt).

- Предвижда се Аржентина да изнесе 4,6 Mt, което би означавало увеличение от 9,9% в сравнение със сезон 2022/23 (4,2 Mt).

- Очаква се Китай да внесе 102 Mt, с 1,1% повече от предходната година.

- Крайните запаси от соя се очаква да се увеличат с 12,1% в световен мащаб до 114,2 Mt, подкрепени от увеличенията на запасите в Аржентина и Бразилия.

Линк към статията на www.pig333,com може да намерите ТУК

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт