Прогнозата за соята е намалена с повече от 5 милиона

В тази нова актуализация прогнозата за световното производство на соя беше намалена с повече от 5 милиона тона в сравнение с доклада от юни, поради по-ниската засадена площ в Съединените щати. Оценките за царевицата са малко по-високи в сравнение с предишния доклад.

Царевица

Световното производство на царевица за новия сезон 2023/24 се очаква да достигне 1224,5 милиона тона (Mt), което е увеличение от 6,4% в сравнение със сезон 2022/23 (1150,7 Mt).

Производството на Съединените щати се очаква да достигне 389,1 Mt, което е с 11,6% повече в сравнение с предходния сезон (348,8 Mt), докато Китай ще увеличи реколтата си с 1,0% до 280,0 Mt. Европейският съюз се очаква да нарасне с 19,7% с 63,4 Mt, докато Украйна, с 25 милиона тона, ще види спад от 7,4%.

Производството на Бразилия се оценява на 129 Mt, което представлява спад от 3,0% в сравнение с предходния сезон, докато реколтата в Аржентина се очаква да достигне 54 Mt, което е увеличение от 58,8% в сравнение с предходния сезон.

Световният износ на царевица се очаква да нарасне с 12,3%, от 176,6 Mt през сезон 2022/23 г. до 198,3 Mt през този нов сезон, като Съединените щати са вторият по големина износител на зърно, достигайки 53,3 Mt, което е увеличение от 27,3 % спрямо предходния сезон.

Очаква се доставките за износ от Южна Америка да се увеличат значително в Аржентина, с увеличение от 84,1% през този нов сезон с 40,5 Mt, докато Бразилия се оценява на 55 Mt, което представлява спад от 1,8% в сравнение с предходния сезон.

Очаква се Китай да внесе 23 Mt царевица, което е увеличение от 27,8% спрямо предходния сезон (18,0 Mt), докато Европейският съюз се очаква да намали вноса си с 2,0% с 24 Mt.

Очаква се световните крайни запаси да се увеличат с 6,0% до 314,1 млн. т. Всъщност, за Съединените щати се очаква запасите да се увеличат с 61,4%, докато запасите в Бразилия и Китай се очаква да намалеят съответно с 16,3% и 0,5%.

Соя

Световното производство на соя за сезон 2023/24 се очаква да нарасне с 9,6% в сравнение с предходния сезон, от 369,7 на 405,3 Mt.

Прогнозите за южноамериканските култури показват увеличение от 4,5% за Бразилия, което ще достигне 163 Mt, докато Аржентина се очаква да се увеличи с 92,0% с 48,0 Mt.

Очаква се Парагвай да увеличи производството си с 13,6% по отношение на сезон 2022/23 (8,8 Mt), достигайки реколта от 10 Mt, като по този начин се върне към нивата, които бяха обичайни до сезон 2020/21.

Този нов доклад оценява реколтата в САЩ от 117,0 Mt, увеличение от само 0,6% в сравнение със сезон 2022/23, когато реколтата достигна 116,4 Mt.

Експортната активност ще бъде водена от Бразилия с 96,5 Mt, нараствайки с 2,7% в сравнение с предходния сезон (94,0 Mt), докато Съединените щати ще достигнат обем на износа от 50,3 Mt, цифра, която представлява намаление от 6,6% в сравнение с последна реколта (53,9 Mt).

Предвижда се Аржентина да изнесе 4,6 Mt, което би означавало увеличение от 21,1% по отношение на сезон 2022/23 (3,8 Mt).

Очаква се Китай да внесе 99 Mt, обем, подобен на този от предходния сезон.

Крайните запаси от соя се очаква да се увеличат със 17,6% в световен мащаб до 121,0 Mt, подкрепени от увеличенията на запасите в Съединените щати, Аржентина и Бразилия.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт