Прогноза за пазара на производство на комбинирани фуражи в ЕС за 2024 г

Основните двигатели на пазара за 2024 г. включват икономическата несигурност, регулаторните промени и текущите политики за околната среда и хуманното отношение към животните. Тези фактори ще продължат да оформят динамиката на производството в ЕС, с различно въздействие върху различните сектори на храните за животни. Въз основа на данните, събрани от FEFAC, производството на промишлени комбинирани фуражи в ЕС27 се очаква да намалее през 2024 г. с 0,3% в сравнение с 2023 г. до 147 милиона тона.

Секторът на фуражите за свине ще бъде изправен пред продължителни предизвикателства с прогнозирано производство от 47,4 милиона тона, което означава спад от между 1-2% през 2024 г. Фактори като намаляване на броя на свинете, икономически и здравословни проблеми, които притискат фермерите, включително африкански чумата по свинете (АЧС), ще продължат да оказват неблагоприятно въздействие върху производството. Ирландия и Полша обаче очакват умерено възстановяване (+3% и 2,7%) на броя на свинете, което ще допринесе за забавяне на спада на производството в сектора. Други държави като Германия, Белгия и Нидерландия се позовават на продължаващия политически натиск за намаляване на емисиите от фермите или мащаба на животновъдството, което води до високо ниво на несигурност за перспективите на сектора.

юни 2024 г./ FEFAC/ Европейски съюз.
https://fefac.eu/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт