Световното производство на свинско месо се очаква леко да спадне.

Прогноза за месото на ФАО: Производство, търговия и цени през 2023 г
Световното производство на свинско месо се очаква леко да спадне.

Прогнозира се общото световно производство на месо през 2023 г. да нарасне незначително до 364 милиона тона (еквивалент на кланично тегло), което се дължи главно на очакваното увеличение на глобалното производство на птиче месо, което се прогнозира да нарасне най-много по обем, улеснено от увеличеното търсене от храни сектора на услугите и общата му привлекателност като сравнително достъпен вид месо, въпреки широко разпространените огнища на вируса на високопатогенната инфлуенца по птиците и високите цени на фуража. Световното производство на овче месо също се очаква да се увеличи в Азия и Океания. За разлика от това, глобалното производство на свинско месо се очаква леко да спадне (-0,5%) до 121,7 милиона тона еквивалент на кланично тегло, основно подкрепено от рязък спад на производството в Европа поради продължаващото въздействие на вируса на африканската чума по свинете, по-слабите маржове на производителите и малко по-ниско вътрешно търсене. Глобалното производство на говеждо месо също се очаква да спадне незначително поради по-ниски запаси от едър рогат добитък, високи разходи за фураж, недостиг на фураж и по-ниско кланично тегло в няколко водещи производствени региона, въпреки някои увеличения на други места.

Световната търговия с месо и месни продукти се очаква да достигне 42 милиона тона (еквивалент на кланично тегло) през 2023 г., само малко над нивото от 2022 г. Този лек растеж е подкрепен от очакванията за разширяване на вноса заедно с увеличените продажби на хранителни услуги, особено в Китай, след края на ограниченията в страната, свързани с пандемията от COVID-19. Въпреки това нарастващата наличност от вътрешни източници и по-ниската покупателна способност на потребителите на фона на високите цени на храните и икономическия спад може да доведе до спад на вноса в повечето страни вносителки на месо, частично компенсирайки предвидените увеличения. Голяма част от очакваното увеличено търсене вероятно ще бъде задоволено от Бразилия и Австралия, улеснено от голямата наличност на доставки за износ, статута на свободно от заболяване и конкурентните цени.

Откакто достигнаха исторически връх през юни 2022 г., международните цени на месото се понижиха през втората половина на миналата година, отразявайки увеличените наличности за износ в някои водещи страни износителки на фона на по-ниското търсене на внос за спот доставки. Индексът на цените на месото на ФАО обаче се възстанови от февруари 2023 г., главно поради цените на свинското и говеждото месо на фона на ограниченията в предлагането и, напоследък, нарастващите цени на птичето месо поради голямото търсене.

Информация: https://www.fao.org 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт