Практически възможно ли е постепенно премахване на купирането на опашката?

Професор Зигмунт Пейсак

Практически възможно ли е постепенно премахване на купирането на опашката при прасенцата?

Гледната точка на професор Пейсак относно купирането на опашката: Етично оправдано и практически възможно ли е тази практика да се премахне постепенно при прасенцата?

Гражданите на ЕС имат все по-голям интерес по-специално към хуманното отношение към животните за производство. За съжаление, някои макар и легитимни проблеми с хуманното отношение, включително натискът за въвеждане на разпоредби забраняващи купирането на опашките при прасенцата могат в значителен процент от случаите да причинят сериозни, болезнени проблеми за животните свързани с каудофагия (взаимно изяждане на опашките), което де факто ще влоши хуманното отношение към животните.

Понастоящем купирането на опашката в ЕС трябва да се извършва само в изключителни ситуации, когато други механизми и мерки за предотвратяване на ухапването на опашката се провалят, и само когато се открият първите признаци на този стереотип при животните. Ухапването на опашката трябва да се предотврати чрез прилагане на превантивни мерки, които са специфични за стопанството след анализ на оценката на риска.

Проблемът с разглежданите лезии е тясно свързан преди всичко с принципите на производство и условията, при които се отглеждат свинете. Където широкомащабното производство на свине е обичайно, напр. в Дания, Испания или Холандия каудофагията засяга 2-5% от прасетата за угояване. В Полша хапането на опашката или ухото се наблюдава в около 43% от фермите от опрасването до продажбата. Въз основа на компилацията от данни от страните от ЕС (EFSA) може да се заключи, че проблемът с ухапването на опашката се среща в 30-70% от фермите и води до наранявания на опашката при около 5% от животните.

Имайки предвид данните за мащаба на каудофагията в различни страни може да се заключи, че в райони, където свиневъдството не е интензивно и широкомащабно, напр. Норвегия и Финландия проблемите с каудофагията обикновено (но не винаги) са по-леки, отколкото в страните с интензивно свиневъдство. От друга страна, може ясно да се каже, че при операции, при които се купират опашки обсъжданите лезии имат незначително значение.


Когато се анализират причините за каудофагия, става ясно, че те са многофакторни.

Възможните причини за канибализъм при прасетата включват:

Неправилен микроклимат в помещенията:


Условия за отглеждане на животните:


Хранене:


Причинители на болести:


Грешки в управлението на фермата:


Генетични предразположения

Анализът на литературата за причините за ухапване на опашката подчертава 87 различни рискови фактора. По принцип не е възможно да се определи категорично кой фактор играе решаваща роля. Разбира се, "съзвездието" от рискови фактори варира във всяко съоръжение. Обикновено критичен неизвестен x-фактор се появява внезапно, превръщайки се в крайната причина за понякога внезапната поява на каудофагия. Нерядко явлението канибализъм се появява само в един от многото боксове разположени в същия район и не е известно по какви причини понякога се разпространява в други боксове.

Многофакторността на проблема прави невъзможно въвеждането на прости и напълно ефективни решения водещи до бързото му отстраняване. Изглежда, че при сегашното ниво на знания не е възможно да се разработят ясни насоки за отглеждане на прасета с некупираниопашки, които да се прилагат универсално във всички или поне в повечето свинеферми с положителни резултати.

При предприемане на мерки за овладяване на проблема с каудофагията, първата стъпка е идентифициране и отстраняване на агресора(ите) от групата, намаляване на плътността на прасетата в боксовете и осигуряване на животните с допълнителни материали за "игра" - предимно слама . Често е необходима промяна в диетата. Наблюденията показват, че преди всичко нивото на сол във фуража може значително да повлияе на случаите на хапане на опашката. Поради това често е разумно да се увеличи нивото на солта във фуража. Важно е да се осъзнае, че увеличаването на нивото на солта във фуража също увеличава приема на вода и следователно честотата и времето на пиене на вода.

Също така е важно да се обърне внимание на нивата на други минерали, особено магнезий и фосфор. Например в смесени фуражи за прасета за угояване нивото на фосфор трябва да бъде около 0,5%, а съотношението калций/фосфор не трябва да надвишава 1,25:1. Нивото на магнезий трябва да бъде поне 0,08%. Недостигът на минерали като причина за каудофагия се показва наред с други неща от факта, че има по-голяма предразположеност към канибализъм при най-слабите прасенца в прасилото, които са били недохранени по време на периода на отбиване.

Някои автори съобщават, че проблемът с канибализма може да бъде намален чрез коригиране на неподходящото количество аминокиселини в диетата.

Когато се предприемат коригиращи мерки, трябва да се проследи дълъг списък от потенциални причини за каудофагия и тези, за които се установи, че присъстват трябва да бъдат елиминирани, напр. трябва драстично да се намали изкуственото осветление или да се покрият прекалено големите прозорци - особено през лятото.

Ако купирането на опашката е необходимо, то трябва да се направи на възможно най-ранна възраст, за предпочитане между 1 до 3-дневна възраст и не по-късно от 7-ия ден. Опашката трябва да се купира с помощта на електрически или газов каутер (горещ метод). Използването на това просто устройство предотвратява или по-скоро ограничава кървенето, също съкращава лечебния процес до 2-3 дни. Разумно е, макар и рядко практикувано да се използват анестетични препарати за намаляване на болката свързана с купирането на опашката.

В заключение трябва да се подчертае, че практиката на купиране на опашката при свинете винаги трябва да бъде предшествана от анализ на всички рискови фактори и прилагането на подходящи решения за всяка ситуация. Ако оценката на риска показва, че вероятността от канибализъм е висока купирането на опашката трябва да бъде разрешено.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт