Повишен риск от навлизане на болестта шап в Европа

Увеличаването на броя на огнищата в няколко страни от Северна Африка и неотдавнашното откриване на серотипа SAT 2 в Алжир увеличават риска от навлизане на болестта в Европа.

Европейската комисия за контрол на болестта шап (EuFMD) на FAO информира държавите-членки за увеличаването на броя на огнищата на шап в няколко страни от Северна Африка (Алжир, Тунис и Либия) и голяма промяна в епидемиологичните ситуация със съвсем скорошното откриване на серотип SAT 2 като причина за някои от възникналите огнища, серотип, който преди това беше докладван само в Алжир.

Освен постоянния риск от проникване в ЕС, породен от циркулацията на тези серотипове в региона, неотдавнашното потвърждение на серотип SAT 2 в Алжир е от приоритетен интерес, тъй като програмите за ваксиниране, които тези страни прилагат, са фокусирани върху серотипове А и О и не включват ефективни ваксинни щамове за този серотип SAT 2, с изключение на Тунис, който използва ваксинален щам, който би могъл да има известна ефикасност срещу него, ефикасност, която в момента се проучва от EURL. От друга страна, поради предстоящия Рамадан в Северна Африка се очаква засилване на движението на животни в района.

Въпреки че рискът винаги е налице, горепосочените факти представляват повишен риск от навлизане на шап в ЕС и особено в Испания предвид географското местоположение и по-близките връзки с тези южни съседни страни. Като се има предвид тази ситуация, Министерството на земеделието, рибарството и храните на Испания (MAPA) препоръчва изключителни предпазни мерки за намаляване на риска от въвеждане на вируси в Испания и Европа, чрез засилване на протоколите за почистване и дезинфекция за сухопътни и морски транспортни средства, изключителна биосигурност на границата контролни пунктове, както и засилване на осведомеността за съществуващия риск и засилване на пасивното наблюдение във фермите, често наблюдение на животните и незабавно уведомяване на официалните ветеринарни служби на автономните общности за всяко съмнение за заболяване.

Припомняме, че шапът е най-силно заразната болест по животните, като се разпространява бързо и неконтролируемо. Възприемчивите животински видове са говеда, овце, кози, свине и елени. В дивата природа боледуват плъхове, таралежи и други чифтокопитни животни.

Вирусът прониква по алиментарен път и на мястото на входната врата ( търбуха при преживните и назофаринкса при хората ) се образува първична афта. След това се наблюдава генерализация на инфекцията с повишаване на телесната температура и поява на вторични афти със специфична локация. При локализация в мускулатурата вирусът може да предизвика дегенеративни проблеми в сърцето. Бременните животни абортират, а новородените развиват виремия със силно увреждане на сърцето и умират за около денонощие.

Последствията от шапа са изключително сериозни, най-вече в икономически аспект. В допълнение на продължително лечение на инфектираното стадо, се наблюдава намален млеконадой поне до следващата лактация. Наблюдават се мастити и цената говедата значително намалява. Характерни са инфектирането на копитата, загуба на копитния рог и куцота. Още повече, възникнало заболяване води до съответни рестрикции на региони и държави и възпрепятстване на свободното движение на животните и търговията.

При свинете основен симптом е внезапна куцота. Животните предпочитат да лежат, а при подтикване към движение, показват болезненост. Везикулите се образуват най често по коронарния ръб на копитата, по петките и в междупръстовото пространство. Те могат да се разрастват по цялото рогово копито, като това може да доведе до загубата му. Лезии по устата не винаги са видими, като везикули могат да се образуват по зурлата и езика.

Януари 2024/ MAPA/ Испания.
https://www.mapa.gob.es/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт