Потреблението на свинско месо в ЕС ще спадне през следващите десет години

Графика към статията на www.pig333.com

Потреблението на свинско месо в ЕС ще спадне през следващите десет години.

Пазарите на месо ще бъдат повлияни от устойчивостта, обществените и здравните опасения през следващото десетилетие, според прогнозите за селското стопанство на ЕС за 2021-31 г.

Устойчивостта, с нейните екологични, икономически и обществени цели, се очаква да играе все по-важна роля на пазарите на месо в ЕС. Модернизацията, иновативните технологии и промените в земеделските практики ще доведат до по-ефективно и по-екологично производство на месо. Въпреки това инвестициите, необходими за това, остават предизвикателство. Потребителските навици също ще се ръководят от здравни съображения, както и от удобство. Като цяло се очаква потреблението на месо на глава от населението в ЕС да спадне от 69,8 кг през 2018 г. на 67 кг до 2031 г.

Несигурността, особено тази, свързана с Африканската чума по свинете, остава за сектора на свинското месо. Китай трябваше да се възстанови напълно до 2026 г., което ще окаже огромно въздействие върху износа на свинско месо от ЕС. Освен това промените в предпочитанията на потребителите в ЕС по отношение на здравето, околната среда и обществените опасения трябва да се отразят негативно на потреблението на свинско месо в ЕС, което се очаква да намалява с 0,5% годишно, от 32,5 кг през 2021 г. до 31 кг на глава от населението през 2031 г. Производството в ЕС също се очаква да намалява с 0,8% годишно през прогнозния период, за да достигне 21,5 милиона тона през 2031 г.

Очаква се брутното производство на говеждо месо в ЕС да спадне с 8% през прогнозния период и потреблението ще продължи тенденцията си на спад. За сектора на птицевъдството растежът на потреблението в ЕС може да се забави до ръст от 0,6% през 2021-2031 г. Очаква се производството в ЕС да продължи да нараства с 0,4% годишно. Очаква се производството на овче месо в ЕС да нараства леко с 0,3% годишно през 2021-2031 г. Очаква се потреблението на овче месо на глава от населението в ЕС да нарасне леко до 2031 г. и да достигне 1,4 кг на глава от населението благодарение на диверсификацията на месната диета и променящите се модели на потребление.

Линк към статията може да намерите тук

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт