Потребителите в ЕС подкрепят нови закони за по-добро хуманно отношение към животните

Графика 1 - До каква степен бихте казали, че хуманното отношение към селскостопанските животни има значение за вас?

Ново проучване, проведено в 8 страни от ЕС, показва, че повечето потребители подкрепят по-добро хуманно отношение към животните, отглеждани за храна и очакват действия от вземащите решения в ЕС.

BEUC и неговите членове призовават Европейската комисия да се вслуша в притесненията на потребителите и да изпълни своя ангажимент за хуманно отношение към животните, като предложи нови закони и актуализира съществуващите.

Основните изводи от проучването са:

- Почти 9 от 10 потребители подкрепят нови закони за подобряване на хуманното отношение към селскостопанските животни в ЕС, като например осигуряване на повече жизнено пространство, забрана на системите с клетки и осакатяванията.

- Потребителите искат да знаят повече за това как се отглеждат селскостопанските животни и се нуждаят от надеждно етикетиране.

- Преходът към по-високи системи за хуманно отношение към селскостопанските животни трябва да бъде справедлив към фермерите и потребителите.

До каква степен бихте казали, че хуманното отношение към селскостопанските животни има значение за вас? (Графика 1)

Графика 2 - Готови ли сте да платите повече за храна, която е произведена с по-високи стандарти за хуманно отношение към животните от обичайно използваните?

Отговорите са:

- По-добро етикетиране: 3 от 4 (72%) потребители искат методът на етикетиране на производството да бъде разширен и за други продукти извън яйцата.

- Липса на знания: Над 6 от 10 потребители смятат, че имат ниско ниво на познания относно практиките за хуманно отношение към животните. Тестовете, които по-рано потвърдиха това и показаха, че те са склонни както да надценяват, така и да подценяват условията за благосъстояние.

- Подкрепа за фермерите: Потребителите са съгласни (78%), че вносът на животински продукти трябва да бъде предмет на същите правила за хуманно отношение, като тези произведени в ЕС. Голямо мнозинство (74%) биха искали ЕС да предостави средства на фермерите за прилагане на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.

Не на „промиването на мозъците относно хуманно отношение към животните“: Потребителите имат ниско доверие в твърденията на компаниите за хуманно отношение към животните и 84% биха реагирали отрицателно на промиването на мозъците им за хуманно отношение към животните.

- Необходима финансова подкрепа: 7 от 10 потребители са готови да платят повече за по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, но в различна степен (до 5% само за половината от желаещите да платят повече). Докато много голямо мнозинство от потребителите смятат за важно да се подобрят стандартите за хуманно отношение към животните, ЕС и националните правителства трябва да гарантират, че разходите за този преход се споделят по справедлив начин и не се поемат само от потребителите.

- Като цяло потребителите възприемат пилетата и прасетата като животните, отглеждани във ферми с най-лоши условия за хуманно отношение. Броят на респондентите, които смятат, че условията за хуманно отношение към свинете са „лоши“ е 35%, а броят, които смятат, че тези условия са „добри“, е 24%.

На въпроса "Готови ли сте да платите повече за храна, която е произведена с по-високи стандарти за хуманно отношение към животните от обичайно използваните? (Графика 2)" малко повече от една трета (35%) от анкетираните биха били готови да платят до 5% повече за храна, която е произведена с по-високи стандарти за хуманно отношение към животните. Всеки пети (21%) би бил готов да плати до 10% повече, 8% биха били готови да платят до 20% повече. Един от всеки двадесет (5%) дори би платил повече от 20% за такава храна. От друга страна, един на всеки трима (31%) също посочва, че не би бил готов да плати нищо повече.


Февруари 2024/ BEUC/ European Union.
https://www.beuc.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт