Последните прогнози за зърнени и маслодайни култури, публикувани от USDA през януари.

Прогнози за реколтата за основните световни производители на царевица и соя - сезон 2023/24 спрямо сезон 2022/23. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.

Основните моменти от последните прогнози за зърнени и маслодайни култури, публикувани от USDA през януари.

Царевица

- Световното производство на царевица за сезон 2023/24 се очаква да достигне 1235,7 милиона тона (Mt), което е увеличение от 6,9% в сравнение със сезон 2022/23 (1155,6 Mt).
- Производството на Съединените щати се очаква да достигне 389,7 Mt, което е с 12,4% повече в сравнение с предходния сезон (346,7 Mt), докато Китай ще увеличи реколтата си с 4,2%, достигайки 288,8 Mt. Европейският съюз трябва да отчете 14,7% увеличение с 60,1 Mt, докато Украйна, с 30,5 Mt, ще види увеличение от 13,0%.
- В Бразилия производството трябва да достигне 129 Mt, което представлява спад от 5,8% в сравнение с предходния сезон, докато в Аржентина реколтата трябва да достигне 55 Mt, което е увеличение от 61,8% в сравнение с предходния сезон.
-Очаква се световният износ на царевица да нарасне с 11,1%, преминавайки от 180,8 Mt през сезон 2022/23 до 200,9 Mt през новия сезон, като Съединените щати са вторият по големина износител на зърно с 53,3 Mt, което би представлявало увеличение с 26,4% спрямо предходния сезон.
- Износа на Южна Америка ще се увеличи значително в Аржентина, тъй като трябва да се увеличи със 78,3% през този нов сезон с 41,0 Mt, докато Бразилия се оценява на 54 Mt, което би представлявало намаление с 5,3% в сравнение с предходния сезон.
- Очаква се Китай да внесе 23 Mt царевица, увеличение от 22,9% в сравнение с предходния сезон (18,7 Mt), докато Европейският съюз се очаква да внесе 23,5 Mt, 1,5% повече в сравнение със сезон 2022/23 (23,2 Mt) .
- Очаква се крайните запаси да се увеличат с 8,2% в световен мащаб, достигайки 325,2 млн. т. Запасите в Съединените щати ще се увеличат с 58,9%, докато тези в Бразилия ще намалеят с 32,1%.

Соя

- Световното производство на соя за сезон 2023/24 се очаква да нарасне с 6,3% спрямо предходния сезон от 375,4 на 399,0 Mt.
- Прогнозите за соята показват намаление от 1,9% за Бразилия, като достигне обем от 157 Mt, докато в Аржентина се очаква да се увеличи със 100,0% с 50,0 Mt.
- Производството на Парагвай трябва да се увеличи с 5,6% в сравнение със сезон 2022/23 (9,8 Mt), достигайки реколта от 10,3 Mt.
- В този нов доклад реколтата в САЩ се оценява на 113,3 Mt, което е спад от 2,5% в сравнение със сезон 2022/23, когато достигна 116,2 Mt.
- Експортната активност ще бъде водена от Бразилия с 99,5 Mt, нараствайки с 4,2% в сравнение с предходния сезон (95,5 Mt), докато - Съединените щати ще достигнат обем на износа от 47,8 Mt, спад от 11,9% в сравнение с последната реколта (54,2 Mt ).
- Предвижда се Аржентина да изнесе 4,6 Mt, което би представлявало увеличение от 9,9% в сравнение със сезон 2022/23 (4,2 Mt).
- Очаква се Китай да внесе 102 Mt, с 1,1% повече в сравнение с предходния сезон.
- Крайните запаси се очаква да се увеличат с 12,5% в световен мащаб до 114,6 Mt, подкрепени от увеличенията на запасите в Аржентина, Китай и Бразилия.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт