През първата половина на 2023 г. клането на свине в Португалия е намаляло с 6,1%.

През първата половина на 2023 г. клането на свине в Португалия е намаляло с 6,1%.Според данни, публикувани от GPP, предоставени от INE като предварителни данни за клането на прасета в Португалия през първото полугодие на 2023 г. и в сравнение със същия период на 2022 г. се наблюдава намаление от 6,1% в общия брой прасета заклани (-120 320 глави), от 1 988 663 заклани прасета през първото полугодие на 2022 г. на 1 868 343 заклани глави през 2023 г. Това е продължение на тенденцията, която вече се наблюдава през 2022 г., където имаше спад от около 2,1% в закланите довършителни прасета спрямо 2021г.

Общото кланично тегло също спадна, но по-малко рязко (-4,8%), което означава, че средното кланично тегло е по-високо от теглото през 2022 г. Общото тегло се е увеличило от 166 851,0 тона през 2022 г. (83,9 kg средно) до 158 723,6 тона тази година (85,0 kg средно тегло).

По отношение на разплодните животните за клане, 19 160 глави (-9,4%) са били заклани през 2023 г. в сравнение с 21 150 глави през 2022 г. Общото тегло е намаляло с 12,9%, от 3 211,1 тона през 2022 г. (151,8 kg средно тегло) до 2 797,1 през 2023 г. (146,0 kg средно тегло).

В същото време в Португалия се наблюдава значително увеличение на вноса на живи свине 

Вносът на прасета за клане се увеличава с 18,5% през първата половина на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., от 391 093 глави през миналата година до 463 438 глави през тази година. Що се отнася до общото тегло, то също се е увеличило с 18,5 тона, от 40 337 тона (средно тегло 103,1 kg) през 2022 г. до 48 362 тона (средно тегло 104,4 kg) тази година. Следователно тази година са внесени много повече прасета и много по-тежки прасета в сравнение с миналата година.

За разлика от това, вносът на свинско месо и продукти от свинско месо е намалял с 9,5%, от 50 098 тона през 2022 г. до 49 372 тона през 2023 г. Вносът на свинско месо може да бъде разбит по следния начин. Замразеното свинско месо е намаляло с 11,9% от 14 158 t през 2022 г. на 12 467 t през 2023 г. Прясното/охладеното свинско месо е намаляло с 8,7%, от 35 214 t през 2022 г. на 32 139 t през 2023 г. Обемът на карантиите се стабилизира, който е бил 726 тона през 2023 г. и 725 тона през 2022 г.

По отношение на стойността в евро, приходите са се увеличили с 22% през 2023 г. (265,471 милиона евро) в сравнение с 2022 г. (217,681 милиона евро) поради по-високите цени.

Информация на SIMA Newsletter nº29/ Portugal.
http://www.gpp.pt

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт