Пазар на свинско месо в ЕС: Ще издържи ли настоящата стабилност на пазара през годината?

Производство на свинско месо в ЕС (от началото на годината януари-февруари). Източник: ЕК


Ключови точки:

* Производството на свинско месо нараства през първите два месеца на годината спрямо 2023 г

* Цените на свинете от клас E в ЕС се стабилизираха през последните седмици

* Потреблението на свинско месо в ЕС се очаква да остане стабилно

* Европейската комисия прогнозира незначителен спад в производството през 2024 г

Производство

Производството на свинско месо в ЕС през първите два месеца на 2024 г. е общо малко над 3,7 милиона тона. Това е общ ръст от 5% в сравнение със същия период на 2023 г. Това се дължи основно на растежа в Испания, Германия и Полша.

Печалбите в производството са довели до увеличения брой на закланите животни. Испания е увеличила клането с 3% от 2023 г. до 9,7 млн. животни през 2024 г. Германия и Полша регистрират годишен ръст съответно от 5% и 11%, достигайки 7,5 млн. и 3,3 млн. глави.

От шестте най-големи производители в ЕС Дания беше единствената страна, която отчете спад в производството през това време – спад от 2 610 тона спрямо 2023 г. По същия начин клането в Дания е намаляло със 190 000 глави (-7%) спрямо годината до 2,6 м глави. Датската статистика за популацията на животните към 1 април 2024 г. показва близо 7% увеличение на общата популация от свине спрямо миналата година. Този растеж на животните обаче трябва да се разглежда спрямо ниската база през 2023 г. Сравнявайки данните към 1 януари, има по-скромно увеличение от 0,7% на животните, което показва относителна стабилност.

 

Избрани европейски референтни цени - свине клас Е. Източник: Евростат


Цени

Разглеждайки цените на свинете от клас E в ЕС, можем да видим, че общата цена в ЕС е относително стабилна през последните седмици. Средните цени на свинете се повишиха от по-ниските нива, наблюдавани в началото на 2024 г., когато беше съобщено, че отслабващото търсене води до понижаване на цените. За седмицата, приключваща на 5 май, средната стойност за ЕС е 2,19 евро/кг, като пазарът се отчита като балансиран. Въпреки че имаше някои седмични колебания, стойността се задържа между 2,19 и 2,21 евро/kg през последните шест седмици, което е увеличение с почти 5 цента от началото на годината. Разликата между цените в Обединеното кралство и ЕС сега е 26 евро цента/кг, връщайки се към по-обичайни тенденции след по-голяма разлика, наблюдавана в началото на годината.

Разглеждайки основните национални производители, Франция записа най-големия растеж от началото на годината, с 26 евро цента. Испания отбеляза втората най-голяма промяна с 16 цента, докато по-малки печалби бяха отбелязани в Полша, Германия и Белгия между 6 и 8 цента. Дания и Холандия обаче са загубили съответно 12 и 15 цента.

Ако търсенето в рамките на ЕС остане стабилно, както се прогнозира от последната прогноза на Европейската комисия, ние очакваме това да подкрепи текущото ценообразуване, предвид настоящите пазарни условия. Въпреки това, ако потреблението види положителна или отрицателна промяна, това може да увеличи натиска върху пазара.

 


Краткосрочна перспектива

Проучването от декември 2023 г. показа увеличение със 170 000 глави на броя на свинете за разплод, което показва малки сигнали за възстановяване след три години на намаляване на броя на свинете майки. Броят на прасетата за угояване обаче намалява на годишна база, което се очаква да продължи през първата половина на 2024 г. Цените на фуражите спаднаха през 2023 г., което дава известен оптимизъм на пазара. Лошите прогнозирани добиви, произтичащи от неблагоприятното време в Европа, могат да окажат нежелан натиск върху цените на фуража през втората половина на годината. Не се очаква картината на АЧС да се промени драматично през 2024 г., което ще доведе до незначителен общ спад в очакваното производство на свине от -0,4% за 2024 г.

Износът на свинско месо е възпрепятстван от по-високите цени в сравнение с основните конкуренти на ЕС, САЩ и Бразилия, с почти 25% спад през 2023 г. Ако високите цени на вътрешния пазар продължат, Европейската комисия прогнозира още 4% спад в обема на износа през 2024 г.

Като се има предвид спадът на производството в Обединеното кралство, не е изненада, че вносът на ЕС от Обединеното кралство е спаднал с 25%. През 2024 г. се очаква вносът в ЕС да остане нисък и да намалее допълнително с 2%, като се има предвид, че няма краткосрочен заместващ внос от други източници. Тези аргументи плюс стабилното потребление и по-ниският износ могат да доведат до потенциално по-високи налични доставки в рамките на ЕС.

Източник: https://www.ahdb.org.uk/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт