През 2021 г. процентът на несъответстващите проби е 0,17%, което е най-ниската стойност от 12 години

Остатъците от ветеринарни лекарства и други вещества, открити в животни и храни от животински произход, продължават да намаляват в Европейския съюз и нивата на съответствие се покачват, показват последните данни.


Годишният доклад на EFSA за 2021 г. включва данни, докладвани от държавите-членки*, Исландия и Норвегия. Броят на изследваните проби леко се увеличава спрямо 2020 г.

През 2021 г. процентът на несъответстващите проби е 0,17%, което е най-ниската стойност, регистрирана през последните 12 години, когато несъответствието варира от 0,19% до 0,37%. Цифрата за 2020 г. е 0,19%.

Общото ниво на несъответствие в целевите проби (т.е. тези, взети за откриване на незаконни употреби или проверка на неспазването на максимално разрешените нива) също намаля до 0,24%, в сравнение с 0,27%-0,35% през предходните четири години.

Докладът обхваща различни групи вещества, включително хормони, антибактериални средства, замърсители на околната среда, забранени вещества и други ветеринарни лекарства.

Пълният набор от данни – включващ около 13 милиона аналитични резултата – е достъпен в EFSA Knowledge Junction, отворено хранилище, което има за цел да подобри прозрачността, възпроизводимостта и повторното използване на доказателствата в оценките на риска за безопасността на храните и фуражите.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт