Планира се да се гарантира справедливост и прозрачност във веригата на доставки в свиневъдния сектор

Правителството се ангажира да регулира договорите за свине, за да подпомогне веригата за доставки и да осигури по-голяма сигурност в целия сектор.


Този ход следва обществена консултация миналата година, която получи близо 400 отговора от производители, преработватели и други във веригата на доставки. То разкри масовите настроения в сектора, че изискваните от закона писмени договори ще премахнат несигурността и двусмислието, като мнозинството от анкетираните подкрепят подхода на правителството за прилагане на това чрез законодателство.

Наредбите ще бъдат разработени, като се използват правомощията за създаване на разпоредби в раздел 29 от Закона за земеделието от 2020 г., с по-нататъшно ангажиране с индустрията, за да се гарантира, че отговарят на нуждите на сектора и правилно се справят с предизвикателствата, пред които е изправен секторът.

Освен регламент относно писмените договори, правителството ще разработи регламенти за събиране и споделяне на повече данни за веригата на доставки, особено във връзка с прозрачността на цените на едро и националния брой кланици. Увеличаването на наличността на този вид данни във веригата на доставки ще помогне на услугите за пазарно отчитане да отразяват по-добре целия пазар на Обединеното кралство и следователно ще спомогне за допълнително намаляване на двусмислието за всички във веригата на доставки.

Консултацията също така разкри загрижеността на производителите на свине относно пазарната консолидация в преработвателния сектор и въздействието, което това има върху производителите. В отговор на това правителството ще сподели констатациите от консултацията, свързани с предполагаемите отрицателни последици от пазарната консолидация, с Органа за конкуренция и пазари (CMA).

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт