Нови насоки на ЕС за превенция, контрол и ликвидиране на АЧС

Нови насоки на ЕС за превенция, контрол и ликвидиране на АЧС
Целта е да се предоставят насоки относно наличните инструменти за превенция, контрол и ликвидиране на АЧС в Европейския съюз.


Европейската комисия публикува Съобщение C/2023/1504 – Насоки за превенция, контрол и ликвидиране на африканската чума по свинете в Европейския съюз („Насоки за АЧС“) в Официален вестник.

Указанията за АЧС:

Насоките за АЧС могат да бъдат съобразени с нуждите на държавите-членки или регионите, като имат за цел да се справят с различни нива на рискове, определени в оценките на риска, извършени от всяка държава-членка, и като се вземе предвид структурата на компетентните ветеринарни и други органи, националните законодателство и други специфики на национално или местно ниво.

Известие C/2023/1504 може да откриете ТУК

Източник: Официален вестник на Европейския съюз/ Европейски съюз.
https://eur-lex.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт