Ново проучване изследва въпроса как може да стане възможно отглеждането на прасета без купиране на опашки.

Изследване на Wageningen University & Research, поръчано от Coalition Vitale Varkenshouderij (CoViVa), разглежда въпроса как може да стане възможно отглеждането на свине с опашки (т.е. без купиране) от гледна точка на верижния подход. Резултатите се основават на изчисления, базирани на модел, като се използват литература и интервюта с фермери склонни да не купират опашки.

За да спрат купирането на опашката и да сведат до минимум риска от ухапване на опашката, свиневъдите трябва да направят корекции в няколко области. Например, преоформяне на мястото за отглеждане (оформление на боксовете), климата в сградите и фуража. Изисква се и допълнителен труд и майсторство. Допълнителните разходи за отглеждане на прасета с неотрязани опашки варират между 9 и 26 евро на доставено прасе. Разходите обаче могат да варират значително от ферма до ферма.

Дори при благоприятни условия се случва ухапване на опашката. Предполага се, че 5-15% от доставените некупирани прасета ще претърпят щети по опашките си и няма да отговарят на изискванията за евентуално обезщетение от купувача. Това може да се изплати за прасета, чиито опашки са непокътнати. Следователно отглеждането на прасета, чиито опашки са в добро състояние, трябва да покрие допълнителните разходи за всички доставени животни. За да остане рентабилно отглеждането на прасе с непокътната опашка, купувачът на животно трябва да започне да плаща от 10 до 31 евро повече за прасе с опашка в добро състояние. Голяма част от фермите се очаква да се изправят пред разходи в горния край на този диапазон; следователно се препоръчва изисквана такса между 17 и 31 евро на прасе с опашка в добро състояние.

Към това се добавя фактът, че свиневъдите ще се нуждаят от няколко години, за да се научат да се справят с прасета с къдрави опашки. Това се доказва от опита у нас и в чужбина. Следователно обезщетението на прасе през първите няколко години трябва да бъде с още 3 EUR по-високо от посоченото обезщетение от 10-31 EUR на доставено животно.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт