Несигурността остава постоянна характеристика на земеделието в ЕС

Селското стопанство остава засегнато от няколко събития извън контрола на фермерите, като климатични и геополитически кризи, които продължават да оказват натиск върху фермерите.

Пролетното издание  на краткосрочния прогнозен доклад за селскостопанските пазари в ЕС през 2024 г. публикувано от Европейската комисия, представя най-новите тенденции и перспективи за ключови селскостопански пазари. От последната краткосрочна перспектива (есента на 2023 г.) и въпреки някои благоприятни, но ограничени развития на вложените разходи, цените, включително енергия, торове и храна за животни са значително над нивата преди COVID. Несигурността за фермерите възниква и от непредвидими екстремни метеорологични явления, геополитически конфликти, които оказват натиск върху селскостопанските пазари и икономически фактори, като все още високи лихвени проценти и увеличени разходи за труд. Цените на храните остават все още високи, което съчетано с ниските перспективи за икономически растеж, ограничава перспективите за възстановяване на потребителското търсене.

Полски култури

2024/25 Производството на зърнени култури в ЕС се очаква да нарасне до около 278,5 милиона тона (+3% на годишна база), главно благодарение на по-добрите добиви. Влажните условия се отразиха на производството на зърнени култури през 2023/24 г. и понякога затрудняваха достъпа на фермерите до нивите им за сеитба на пролетни зърнени култури. Като цяло вносът на зърнени култури в ЕС през 2023/24 г. (юли 2023 г. – юни 2024 г.) може да остане със 17% по-висок от средното за последните 5 години. Подобрената логистика на черноморския коридор обаче улеснява износа на украинско зърно към световните пазари, като по-малко украинско зърно влиза в ЕС.

Увеличава се площта на отглеждане и добивите на соя и слънчоглед през 2023/24 г. Производството на маслодайни семена и протеинови култури се очаква да нарасне през 2024/25 г., водено от увеличението на соята, полския грах и боба.

Месни продукти

Секторът на животновъдството претърпява структурни промени, движени главно от промяна в потребителските предпочитания от говеждо към птиче месо и от екологични ограничения. Потреблението на говеждо месо в ЕС на глава от населението през 2023 г. спадна до 9,7 кг (-4,7% на годишна база). Спадът в потреблението може да продължи с 2,8% през 2024 г. Производството на говеждо месо в ЕС може да продължи да намалява и това може да поддържа цените на говеждото в ЕС.

Производството на свинско месо в ЕС претърпява подобен спад с -6,6% през 2023 г. Намалението може да се забави с 0,4% през 2024 г.

Търсенето на птиче месо, като по-евтин източник на протеин, все още е високо. Потреблението на глава от населението в ЕС се е увеличило с 3% през 2023 г. и може да нарасне с допълнителни 2% през 2024 г. Вносът на домашни птици също продължава да бъде висок.

Актуализираните баланси за пазарната 2023/24 година са включени в последния краткосрочен прогнозен доклад и също са достъпни в портала за данни за селскостопански храни.

май 2024 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт