Необходими са непрекъснати усилия за борба с антимикробната резистентност при хора и животни

Резистентността на бактериите Salmonella и Campylobacter към често използвани антимикробни средства продължава да се наблюдава често при хора и животни, според доклад, публикуван днес от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Въпреки това комбинираната резистентност към критично важни антимикробни средства за хуманната медицина остава много ниска, с изключение на някои видове Salmonella и Campylobacter coli в някои страни.

Освен това се наблюдава увеличение на дела на изолати на Escherichia coli от животни, отглеждани за храна, които показват „пълна чувствителност“ или „нулева резистентност“ към ключови антимикробни средства. Това, наред с намаляването на разпространението на изолатите на E. coli, които произвеждат ESBL или AmpC – ензими, които могат да направят някои антибиотици неефективни – демонстрира напредък в намаляването на антимикробната резистентност (AMR) при E. coli от животни, отглеждани за храна, в няколко държави-членки на ЕС .

Карлос Дас Невес, главен учен на EFSA и Майк Кетчпоул, главен учен на ECDC, казаха: „Въпреки че видяхме положителни резултати от действия за намаляване на AMR, продължаващите съвместни усилия са от съществено значение за справяне с тази глобална заплаха. Подходът One Health ни напомня, че справянето с AMR изисква сътрудничество между различни сектори, като здравето на хората, здравето на животните и околната среда.“

За Salmonella е открита резистентност към карбапенеми в изолати от хора, но не и от животни, отглеждани за храна; за E. coli резистентност към карбапенем е открита в изолати от животни, отглеждани за храна. Въпреки че понастоящем се съобщава за резистентност към карбапенем в много ниски нива при изолати както от хора, така и от животни, по-голям брой страни съобщават за бактерии, произвеждащи карбапенемазни ензими в различни животински видове през последните години. Това изисква внимание и допълнително изследване, тъй като карбапенемите са група антибиотици от последна инстанция и всяко откриване на резистентност към тях е тревожно.

Между 2013 г. и 2022 г., за хората, най-малко половината от докладващите страни са наблюдавали нарастващи тенденции в резистентността към флуорохинолони при изолатите на Salmonella Enteritidis и Campylobacter jejuni, обикновено свързани с домашните птици. Това откритие е от значение за общественото здраве, тъй като в редките случаи, когато инфекциите със Salmonella или Campylobacter се превърнат в тежко заболяване, флуорохинолоните са сред антимикробните средства, използвани за лечение.

Една трета от страните наблюдават тенденции към намаляване на резистентността към макролиди в изолатите на Campylobacter от хора, по-специално за C. coli. Това е забележително, тъй като повишената резистентност към флуорохинолони означава, че макролидите стават все по-важни за лечението на тежки хранителни инфекции при хората.

В две трети от докладващите страни резистентността на изолатите от хора към пеницилини и тетрациклини намалява с течение на времето при Salmonella Typhimurium - която обикновено се свързва с прасета и телета. Тези антимикробни средства често се използват за лечение на бактериални инфекции при хора и животни.

Антимикробната резистентност остава основен проблем за общественото здраве, който трябва да бъде решен на различни фронтове и от различни участници. Необходими са ключови действия за намаляване на появата и разпространението на устойчиви на антимикробни средства бактерии. Те включват насърчаване на разумна употреба на антимикробни средства, подпомагане на подобренията в практиките за предотвратяване и контрол на инфекциите, засилване на научните изследвания и иновациите в разработването на нови антимикробни средства и гарантиране, че политиките и процедурите са въведени на национално ниво.

EFSA също така публикува няколко интерактивни комуникационни инструмента.

Линк към статията на www.efsa.europa.eu може да намерите ТУК

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт