Латиноамериканската свиневъдна индустрия ще нарасне с 3,6% през 2024 г. според USDA

Прогнозно нарастване на ключовите променливи за производство на свинско месо за водещи страни от Латинска Америка през 2024 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.

Прогнози за ключови променливи през 2024 г. от оценки за водещите страни в региона посочено в последния доклад „Животновъдство и птици: Световни пазари и търговия“, публикуван от USDA

Като цяло се очаква регионът да види общ ръст в производството на свинско месо през 2024 г. Предвижда се бразилският износ също да нарасне значително. Що се отнася до вноса, обемите се очаква да бъдат много сходни с достигнатите през 2023 г. и следователно увеличението на видимото потребление ще се дължи до голяма степен на по-голямо предлагане на местно производство, а не на внос, както се случва през последните години.

Регионална консолидация

Очаква се производството на свинско месо да достигне 8,6 милиона тона (Mt), което е увеличение от 3,6% в сравнение с очакваното производство през 2023 г. (8,3 Mt).

Очаква се износът да нарасне с 4,7%, като Бразилия, Мексико, Чили и Аржентина представляват над 2,1 милиона тона.

Очаква се вносът в региона да нарасне с 0,9% и да достигне около 2 Mt.

Прогнозира се видимото потребление да нарасне с 2,7%, от 8,3 Mt на 8,5 Mt.

По-долу е представена разбивка на прогнозите за водещите страни в региона:

Бразилия

Очаква се производството на свинско месо да нарасне с 4,9% в сравнение с 2023 г., от 4,6 Mt на 4,83 Mt. Обемът на износа се очаква да достигне 1,53 Mt, което представлява увеличение от 5,5% в сравнение с предходната година (1,45 Mt). Вносът трябва да възлезе на 2000 тона (t), а явното потребление ще нарасне с 4,6%, достигайки 3,3 Mt.

Мексико

Производството се очаква да достигне 1,6 Mt, което ще бъде с 1,3% повече от общото за 2023 г. (1,58 Mt), като по този начин страната ще запази второто място по обем на производство в Латинска Америка. От друга страна, вносът се очаква да достигне обем, подобен на този от 2023 г. с 1,31 Mt, като по този начин запазва позицията си на най-големия вносител в региона и третия по големина в света. Очаква се износът да нарасне с 1,9%, от 260 000 на 265 000 тона, докато явното потребление се очаква да нарасне с 0,6% до общо 2,65 милиона тона.

Аржентина

Очаква се производството на свинско месо да нарасне с 5,0% спрямо предходната година от 762 000 на 800 000 тона. Износът се оценява на  8 000 t, което би представлявало увеличение от 60%, докато вносът ще нарасне с 30,4%, консолидиращи 30 000 t. Видимото потребление ще се увеличи с 5,4% и ще достигне 822 000 т.

Чили

Очаква се чилийското производство да нарасне с 1,7% през 2023 г., от 585 000 на 595 000 тона. Що се отнася до международната търговия, предприятието предвижда увеличение от 1,9% за износа (265 000 t) и 3,0% за вноса (170 000 t). Очаква се видимото потребление да нарасне с 2,0% до 500 000 t.

Колумбия

Очаква се производството на свинско месо да достигне 530 000 тона, което представлява спад от 1,9% спрямо предходната година (540 000 тона). От друга страна се очаква вносът да се запази в обем, подобен на този от 2023 г. - 140 000 t. Очаква се видимото потребление да намалее с 1,5%, достигайки 670 000 т.


Източник: 16 октомври 2023 г./ 333 Латинска Америка с данни от USDA/ Съединени щати.
https://apps.fas.usda.gov/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт