Куцота при свинете

Куцотата е голям проблем за свиневъдите, специално за тези в развъдните ферми. Тя засяга физиологията и поведението на свинята. Куците свине изпитват болка и отклонение от нормалното поведение. Куцотата има значително икономическо значение за производителите. Тя е най – честата причина за бракуване на свинете, отразява се отрицателно на репродукцията и продължителността на икономическия живот на свинете. Приблизително 15% от свинете се бракуват поради куцота и между 8% и 16% са засегнати от нея.

Изследванията показват, че куцотата при свинете, специално тези с умерена куцота се отразява на телесната маса (живо тегло) на прасетата по време на отбиването и поведението им към другите прасета в бокса след отбиването. Прасетата, отбити от свинете с умерена куцота имат повече кожни наранявания, дължащи се на агресия. Прасетата, отбити от свине без куцота по – ефективно избягват физически сблъсък с другите прасета в бокса.

Тези изследвания очертават значението на куцотата на свинете върху развитието на прасетата, както в икономическо отношение, така и по отношение на тяхното благополучие (хуманно отношение). Умерено засегнатите от куцота свине са най – трудни за лекуване тъй като клиничните признаци често са незабележими.

Необходими са допълнителни изследвания не само за да се идентифицират тези свине преди куцотата да стане тежка и непоносима, но също така да се настроят критериите за генетична селекция.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт