Ключови точки от глобалната прогноза на Rabobank за животинските протеини през 2024

Производството на животински протеин ще продължи да расте през 2024 г., но с по-бавни темпове, тъй като маржовете ще останат ниски.

Това са ключовите точки от глобалната прогноза на Rabobank за животинските протеини през 2024 г.


Северна Америка

Производството на говеждо месо в САЩ продължава да се свива с цикъла, засенчвайки промените при други видове. Птиците ще се възползват от предпочитанията на потребителите, докато свинското все още трябва да се балансира. Перспективата за Мексико е малко по-положителна.

Европа

Има постоянен производствен натиск за всички видове, като се имат предвид рисковете от болести, промените в производствената система, насочени от пазара и регулаторите, и по-малкия износ. Потреблението на птиче месо се очаква да расте, докато свинско и говеждо месо ще намаляват.

Китай

Бавното потребление ще продължи да оказва натиск върху системата от животински протеини през 2024 г. Домашните птици са в най-добра позиция, със стабилен растеж на производството и потреблението. Пазарите на свинско и говеждо ще останат под най-голям натиск, тъй като пазарът е добре снабден, поне през първата половина на 2024 г.

Бразилия

Очаква се производството да расте за всички видове, подкрепено от възможности за износ. Свинското ще расте най-бързо, следвано от домашните птици. Болестите остават отрицателен риск, особено за домашните птици.

Югоизточна Азия

Възстановяващата се икономическа ситуация и облекчаването на натиска от болести трябва да подпомогнат растежа на производството през 2024 г. Свинското месо води по растеж, въпреки че е подложено на продължаващ натиск от АЧС, следвано от домашните птици. Говеждото ще претърпи само малка промяна от 2023 г.

Австралия и Нова Зеландия

Възстановяването на броя на говедата в Австралия означава, че производството и износът ще нараснат през 2024 г. Очаква се производството в Нова Зеландия леко да се забави за говеждото и да се увеличи леко за овчето месо.

Храната и фуражите

Намаляването на цените на фуражите ще продължи и през 2024 г. Намаляващите разходи помагат за възстановяване на маржовете, но външни фактори продължават да оказват несигурност върху производството.

Източник: 30 ноември 2023 г./ Rabobank.
                     https://research.rabobank.com

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт