Класация на страните, произвеждащи, изнасящи, внасящи и консумиращи свинско месо през 2024

Графика 1. Топ 10 на световните производители на свинско месо през 2024 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.

Според прогнозите на USDA, водещите световни свиневъдни страни ще запазят своите позиции и значимост по отношение на производството, международната търговия и потреблението, въпреки трудната икономическа ситуация, през която преминават, което доведе до намаляване на влиянието им..

Топ 10 на световните производители

Първото място в световната класация на производителите на свинско месо през 2024 г. отново ще бъде заето от Китай, с дял от 48,4 % в общата сума (115,5 Mt) и производство, достигащо 55,9 Mt, което ще представлява спад от 1,0% в сравнение с 2023 г. ( 56,5 Mt).

На второ място ще бъде Европейският съюз с дял от 18,3% и производство, достигащо 21,2 Mt, което представлява спад от 1,6% в сравнение с 2023 г., докато Съединените щати ще заемат трето място, участвайки с дял от 11,0%, с производство, което би възлизат на 12,7 Mt, което е увеличение от 2,2% в сравнение с предходната година. Водещите страни в Латинска Америка, Бразилия и Мексико, ще заемат съответно 4-то и 8-мо място с производство, достигащо 4,8 и 1,6 Mt.

Графика 2. Топ 10 на водещите световни износители на свинско месо през 2024 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.
Топ 10 на световните износители

С обем, подобен на консолидирания през 2023 г. (3,2 Mt), Европейският съюз ще остане най-големият износител на свинско месо през 2024 г. с дял от 30,9% от общия обем (10,4 Mt). Съединените щати ще заемат второ място с дял от 30,4% от износа и с обем от 3,15 Mt, което представлява увеличение от 2,8% спрямо предходната година.

Бразилия ще заеме трето място с дял от 14,8% и обем на износа от 1,53 Mt, което ще представлява увеличение от 5,5%, избутвайки Канада на четвърто място в световен мащаб. Подобни обеми се прогнозират за Мексико и Чили, които ще достигнат 2.65 Mt, което представлява ръст от 1,9% за двете страни, което ги поставя на 5-та и 6-та позиция в световната класация.

Графика 3. Топ 10 на световните вносители на свинско през 2024 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.Топ 10 на световните вносители

Класацията на страните вносителки ще бъде водена от Китай, който ще участва с 23,6% от общия световен обем (9,7 Mt) с обем от 2,3 Mt, цифра, която от своя страна ще представлява увеличение от 1,1% в сравнение с 2023 г. На второ място място ще бъде Япония с дял от 15,5%, докато Мексико, в допълнение към заемането на трето място в света с 13,4% от общия брой, ще остане най-големият вносител на свинско месо в Латинска Америка с 1,31 Mt. Четвърто и 5-то място ще да бъдат заети съответно от Обединеното кралство и Южна Корея, с обеми от около 710 000 t за всяка страна.

 

Графика 4. Топ 10 на очевидните потребители на свинско през 2024 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.Топ 10 на най-големите потребители

С дял от над 50%, Китай ще продължи да води световната консумация на свинско месо през 2024 г. с приблизително 58,1 Mt, докато Европейският съюз и Съединените щати ще заемат втора и трета позиция с дялове от съответно 15,7 и 8,7%. Русия и Виетнам ще се класират съответно на 4-то и 5-то място с потребление от около 3,8 Mt.

Изводи

Като следствие от ситуацията в индустрията, добавена към нестабилността на икономиката като цяло, през последните години световната панорама на свиневъдството претърпя важни промени.

Докато водещи страни като Китай, Европейския съюз и Съединените щати запазиха и ще запазят своите позиции и значимост по отношение на производството, международните търговски потоци и потреблението, въпреки спада в ключовите им показатели през последните години, страни като Бразилия и Русия постепенно се изкачват в редиците на водещите световни производители на свине, постепенно се изкачват по стълбата, увеличават производството си и завладяват важно място в глобалната свиневъдна индустрия, като по този начин компенсират до известна степен спада в предлагането от големите производители, което е възможно благодарение на устойчивия ръст на потреблението, което устоява на сложната икономическа динамика.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт