Китай продължава да намалява употребата на соево брашно в храните за животни

Китайското правителство продължава да прилага планове за намаляване и замяна на соевото брашно в храните за животни. 
През 2023 г. Министерството на земеделието и селските райони изпълни цялостен план за намаляване и замяна на соевото брашно в храните за животни. Това включва насърчаване на диети с ниско съдържание на протеини, използване на местни протеинови ресурси, насърчаване на използването на трева вместо фураж при отглеждането на говеда и овце и продължаване на намаляването на консумацията на соев шрот. Бяха положени усилия за оценка на хранителната стойност на фуражните суровини. Беше разработена стандартна система за фураж с ниско съдържание на протеини, заедно с електронна книга за разнообразни формули за фураж.

Делът на соевото брашно в диетата продължава да намалява. През първите 11 месеца на 2023 г. общото производство на промишлени фуражи се е увеличило с 4% на годишна база, но потреблението на соев шрот от компаниите за фуражи е намаляло с 11%.

Напредък беше постигнат и в проучването на алтернативни източници на протеинови фуражи, включително пробив в технологията за приготвяне на протеини с етанол от Clostridium и индустриализирано разработване на нови протеини за фуражи чрез технология за биологична въглеродна фиксация. Освен това бяха предприети инициативи за разширяване на използването на хранителните остатъци като фураж.

Източник: 25 декември 2023 г./ Министерство на земеделието и селските райони/ Китай.
http://www.moa.gov.cn

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт