Кампилобактериозата и салмонелозата са най-често съобщаваните зоонози при хората 2022 г

Кампилобактериозата и салмонелозата са най-често съобщаваните зоонози при хората през 2022 г., въпреки че броят на случаите е по-нисък, отколкото през годините преди пандемията.

Според годишния доклад за зоонозите, публикуван от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), кампилобактериозата и салмонелозата са най-често съобщаваните зоонози при хората в ЕС през 2022 г., въпреки че броят на случаите е по-нисък, отколкото през предпандемичните години 2018 г. -2019 г.

Броят на регистрираните случаи на кампилобактериоза, която е най-често срещаното зоонозно заболяване, остава стабилен през 2022 г. спрямо предходната година със 137 107 случая. Пилешкото месо е най-честият източник на инфекции.

Салмонелозата беше второто най-често съобщавано зоонозно заболяване с 65 208 случая през 2022 г. в сравнение с 60 169 през 2021 г. Въпреки това 19 държави-членки и Обединеното кралство (Северна Ирландия) успешно изпълниха всички поставени цели за намаляване на Salmonella при домашните птици. Това е най-високата цифра на съответствие от 2018 г., когато 14 държави членки изпълниха всички цели, крайъгълен камък в колективните усилия за борба със зоонозните заболявания и защита на общественото здраве.

Този доклад не само разглежда спорадично докладвани случаи на заболяване, но също така изследва огнища, причинени от храни: случаи, при които най-малко двама души се заразяват с едно и също заболяване от консумация на една и съща замърсена храна.

Броят на докладваните епидемии, причинени от храна, в ЕС се е увеличил с 44%, от 4005 през 2021 г. на 5763 епидемии през 2022 г., достигайки нива, подобни на тези в годините преди пандемията и водещи до най-големия брой смъртни случаи, свързани с епидемия през последното десетилетие (64). Смъртните случаи се приписват основно на Listeria monocytogenes и са свързани с голямо разнообразие от храни, от месо и млечни продукти до риба и зеленчуци. По-честото използване на секвениране на целия геном може да е подобрило чувствителността на наблюдението, като по този начин е увеличило способността за откриване на огнища в държавите-членки.

12 декември 2023 г./ EFSA/ Европейски съюз.
https://www.efsa.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт