Какво ще донесе 2024 година за свиневъдната индустрия?

Фигура 1. Сравнение на цените на свинете на испанския пазар и основните конкурентни пазари в €/kg на живо между първата седмица на 2023 г. и 2024 г. Източник: Pig333. За първоначалните цени на кланичните трупове се приема, че рандемана на трупа е 76%.

Европейският съюз ще продължи да бъде „привилегирован остров в световните цени на свинете“.

Цената на испанските свине започна годината практически на същото ниво, както беше в началото на миналата година. Това е добра ситуация за испанското свиневъдство: не се очаква цената да спадне (освен ако не се случи извънредно събитие, което никога не може да бъде изключено) и текущата цена е очевидно над себестойността.

На фигура 1 сравняваме първоначалните цени от миналата и тази година на основните глобални конкуренти (включително Китай поради значението му като водещ производител в света).

Както виждаме, ситуациите са различни и разнообразни. В Европа цените остават доста над тези в Америка. В Германия и Нидерлания остават много ниски нивата на клане. През януари стана публично достояние, че Vion Германия (втората по големина група за кланици на свине в Германия) е продала голяма част от индустриалните си активи и е затворила някои заводи. Преструктурирането на германския сектор на кланиците е неизбежно. Досега 2024 г. вече ни донесе това частично и изненадващо преструктуриране на кланичния сектор в Германия.

В Съединените щати цената се срина поради свръхпроизводство (текущата цена е по-малко от 73 цента за кг на живо: невероятно!). Канада се държи, като пленен пазар по отношение на южната си съседка. Бразилия поддържа цената си малко над производствените си разходи (цената е около 1,20 евро/кг средно на живо в момента). Както в Съединените щати, така и в Канада свиневъдството е в криза. Фермерите постоянно губят в продължение на много месеци (почти година). Тъй като тази ситуация е неустойчива, ние вярваме, че ще има значително намаляване на броя на животните и в двете страни в близко бъдеще.

В Китай цената е наклонена от свръхпроизводство. Намаляването на броя на свинете майки е в ход и изглежда неизбежно. Не изглежда, че Испания ще може да изнася големи количества през 2024 г. за доскорошния си най-голям клиент.

Ясно е, че тенденцията, която се появи през 2023 г. ще се консолидира през 2024 г.  Най-значими дестинации за испанските производители ще бъдат европейските дестинации в ущърб на азиатските дестинации. Ще бъде невъзможно Испания (най-голям производител в ЕС) да се конкурира със САЩ, Бразилия и Канада в Азия. Европейският съюз ще продължи да играе ролята си на „привилегирован остров в световните цени на свинете“.

Намаляването на животните в Централна Европа благоприятства испанското производство, което намери алтернативни дестинации към Азия. Смятаме, че тази замяна на свинско месо от други европейски страни с такова от Испания ще се запази или ще се засили през 2024 г.

Испания започна годината с рекордни средни кланични тегла. Според Mercolleida средното кланично тегло за първите три седмици на януари надхвърля 95 кг. Въпреки това януарското клане е много голямо и излишъкът от прасета, който беше забавен след празниците се усвоява малко по малко.

Испанското преброяване на свинете от миналия май предостави показателен факт: през 2023 г. имаше 50 000 повече свине майки в производство, отколкото през 2022 г.. Само тази цифра би показала, че през 2024 г. ще има 1 400 000 повече прасета за клане, отколкото през 2023 г. Ако добавим към този факт, че PRRS е загубил вирулентност и фермерите са се научили да намаляват гъстотата във фермите, като ефективна профилактика можем да приемем, че с изключение на катастрофично събитие около 2 000 000 допълнителни прасета ще бъдат налични за клане. Както и да е, и без значение колко санитарни проблеми възникват изглежда ни, че цялостната здравна ситуация със свинете в Испания ще бъде по-добра през 2024 г., отколкото през предходните две години. Дори само факта, ще  беше толкова лошо, означава, че може да стане само по-добре. Всичко сочи факта, че през 2024 г. общото испанско клане ще бъде много близо (макар и все още под) до 58 600 000 животни (настоящ рекорд), наблюдаван през 2021 г.

И домашните и вносните прасенца за доотглеждане вече се плащат над 100 евро на глава. Единственото възможно тълкуване на тези уместни и огромни данни е, че има липса на прасенца в Испания и останалата част от Съюза. До лятото във всички страни от ЕС ще има липса на прасета за клане. Истината е, че живеем в шеметна ситуация. Напрежението на пазара изглежда е осигурено.

С коледния сезон зад гърба настъпи страховитият януарски спад. Цената на свинското месо намалява и маржът на кланиците страда. Бъдещето на испанските цени на свинете изглежда е свързано с развитието на цените на свинското месо. Ако изключим масовия износ за Азия, остават пазарите на Централна и Източна Европа. Ще видим дали потреблението там ще се запази на добро ниво. Засега цените на свинското месо вървят надолу. А до пролетта остават още няколко седмици.

Да припомним, че миналата година от април до юли кланиците в Испания претърпяха значителни загуби. Не вярваме, че нещо подобно може да се повтори. Вероятно е научено, че тъй като оперативната сметка е категорично отрицателна, е по-добре да се изчака и да се види, отколкото да се коли и коли повече.

Ще завършим с цитат от Луис Карол (британски математик и писател): „Можете да стигнете навсякъде, ако само вървите достатъчно дълго.“

Гилем Бърсет

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт