Какво означава последната класификация на СЗО за употребата на антибиотици?

През последните години беше постигнат окуражаващ напредък за намаляване на употребата на антибиотици при животни, отглеждани за производство на храни. В глобален мащаб последните отчетени данни показват 13% спад между 2017 г. и 2019 г. [1] , докато продажбите на антибиотици показват 21% намаление в 25 европейски страни[2]. В Обединеното кралство употребата на антибиотици е била на най-ниското регистрирано ниво в края на 2023 г. според правителствената дирекция по ветеринарни лекарства[3].

Но дали тези изключителни постижения са застрашени от понижаването на макролидите в най-новата класификация на Световната здравна организация (СЗО) на медицински важни антибиотици? Макролидите преминаха от класификацията на HP-CIA към „критично важни антибиотици“ (CIA).

Списъкът на СЗО с медицински важни антибиотици е част от нейните опити за управление на глобалния риск, породен от антибиотичната резистентност (АМР). Публикуван за първи път през 2005 г., той се актуализира редовно след период на консултация и задълбочено изследване на най-новите научни постижения. В най-новия списък [4] макролидите са прекласифицирани. (Б.Р. - Макролидите са клас антибиотици, които се прилагат предимно при инфекции на горните дихателни пътища - синузит, трахеобронхит, бронхопневмония, възпаления на средното ухо)

Очертавайки отговора на FAI на повторното класифициране, Лаура Хайъм, ветеринарен консултант на FAI каза: „Ние приветстваме продължаващата работа на СЗО в тази критична област и уважаваме всяко ново класифициране, като отражение на настоящите доказателства. Въпреки това, нашата загриженост се крие в непредвидените последици от това.

„Има реална опасност преместването на който и да е антибиотик надолу в категорията да се разглежда като „зелена светлина“ за увеличената му употреба или употреба за превенция на заболявания. Но макролидите остават критично важен антибиотик (CIA), което показва, че употребата им трябва да бъде сведена до минимум.

„В някои страни беше постигнат значителен импулс в управлението на антибиотиците в секторите на отглежданите животни в отговор на добре признатите опасения за общественото здраве около АМР. Голям напредък беше постигнат и от много хранителни марки, които възприеха прогресивни политики за антибиотици за своите международни вериги за доставки, като често прилагаха ограничения към HP-CIA според тяхната категоризация на СЗО.

„Секторите на храните и селското стопанство, където това се случва, трябва да бъдат аплодирани за техния ангажимент към тези начинания, но тази положителна траектория трябва да продължи, ако искаме да преодолеем глобалното предизвикателство на АМР и да смекчим риска от него за здравето на хората, животните и околната среда.

„Здравите хранителни системи използват антибиотици, само когато е необходимо за лечение на болни животни. Призоваваме производителите на храни да продължат напредъка, който виждаме чрез мерки за намаляване на риска от заболяване и необходимостта от лечение, като ваксинация, стабилни породи с по-високо хуманно отношение, намаляване на стреса по време на производство и възприемане на агроекологични подходи.

Главният изпълнителен директор на FAI Øistein Thorsen добави: „Ние работим с клиенти, за да актуализираме техните политики за антибиотици и продължаваме да подчертаваме необходимостта от намаляване, замяна и прецизиране на употребата на всички антибиотици. Отговорното използване на антибиотици остава от първостепенно значение.“

За повече информация или съвет относно разработването на политики, свързани с употребата на антибиотици във вашите вериги за доставки, свържете се с Øistein Thorsen, главен изпълнителен директор на oistein.thorsen@faifarms.com.

Препратки

[1] https://www.woah.org/app/uploads/2023/05/a-seventh-annual-report-amu-final-3.pdf; страница 10
[2] www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-and-2020-trends-2010-2020-eleventh-esvac-report_en.pdf ; страница 47
[3] https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65eafbdf5b6524cb5ff21ab9/2744282-v1-VARSS_2022_Report.pdf; страница 7
[4] https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gcp/who-mia-list-2024-lv.pdf?sfvrsn=3320dd3d_2

Източник: www.thepigsite.com 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт