Как се е развило световното растениевъдство през последните 20 години?

Световно производство на основни култури по стокови групи. Източник: FAO. 2022. Производство: Растениевъдство и животновъдство. В: FAOSTAT. Рим. [Цитиран ноември 2023 г.]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL

Годишната компилация на данни на FAO предлага поглед върху текущите световни тенденции при основните култури.

Глобалното производство на първични култури се е увеличило с 54% между 2000 г. и 2021 г. до 9,5 милиарда тона, което е с 2% повече от 2020 г. Това представлява 3,3 милиарда тона повече от 2000 г. С малко по-малко от една трета от общото количество, зърнените култури са основната група култури, произведени през 2021 г., следвани от захарните култури (22%), зеленчуците и маслодайните култури (по 12%).

Четири отделни култури представляват половината от световното производство на първични култури през 2021 г.: захарна тръстика (20% от общото количество, с 1,9 милиарда тона), царевица (13% с 1,2 милиарда тона), пшеница и ориз (8% всяка, с 0,8 милиарда тона). Плодовете на маслодайната палма и картофите представляват допълнителни 4% от световното производство на култури.

През 2021 г. Съединените американски щати са отгледали 32% от световното производство на царевица, Китай е произвел около 25% от световното производство на ориз и картофи и 18% от световното производство на пшеница, докато 62% от производството на плодове от маслена палма произхожда от Индонезия.

Световното производство на растителни масла е нараснало с 125% между 2000 г. и 2020 г. до 208 милиона тона през 2020 г. Това е с 115 милиона тона повече от 2000 г., но с 4 милиона тона по-малко от 2019 г. Другите основни растителни масла, произведени през 2020 г. са рапично масло, което представлява 12% от световното производство на растително масло (спад от 15% през 2000 г.), и слънчогледово масло, което представлява 10% от общото производство на растително масло (спад от 11% през 2000 г.).

Осемдесет и пет процента от глобалното производство на палмово масло идва от две страни през 2020 г.: Индонезия (60%) и Малайзия (25%). Китай е основният производител на соево масло с дял от 27% през 2020 г., а Съединените американски щати са на второ място с дял от 19%. Канада е водеща в производството на рапично масло през 2020 г. със 17% от общото количество в света, точно пред Германия (16%), докато Украйна е произвела 29% от световното производство на слънчогледово масло през 2020 г., като Руската федерация е на второ място (27 %).

Източник: Ноември 2023 г./ ФАО. 2023. Световно прехрана и земеделие – Статистически годишник 2023. Рим.
                    https://doi.org/10.4060/cc8166en

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт