Как да намалим цената на фуража

Цената на фуражните съставки е увеличена значително. Затова много производители на фураж и на свинско месо търсят начини за намаляване цената на фуража. Експертът по хранене Францес Молист предлага седем стратегии за постигане на това:

1. Намаляване на кланичното тегло на прасетата.
Конверсията на фуража (изразява се в количеството фураж, необходимо да се получи 1 кг прираст) се увеличава успоредно с увеличаване на телесната маса (тегло) и възраст, защото се увеличават изискванията за поддържане но живота. След 80 кг живо тегло (ж.т.) се увеличава дебелината на гръбната сланина по – бързо от това на мускулатурата и прирастът намалява. Затова, ако финалното тегло се намали от 125 – 130 кг на 115 кг, ще се подобри значително конверсията на фуража.

2. Разделнополово хранене.
Конверсията е значително по – висока при мъжките прасета поради по – малкото отлагане на постно месо. Затова трябва да се намали поемането на храна при мъжките до 80% до 70 кг ж.т. Това се постига чрез намаляване на фуража за мъжките или намаляване на нетната енергия на фуража и увеличаване на смилаемите фибри. Следователно храната на мъжките може да е с по – малко лизин и нетна енергия. Отглеждането на некастрирани нерези има предимства, но има риск от поява на специфичната миризма. Алтернатива е имунокастрацията.

3. Многофазово хранене.
Използването на два или повече фуража за угояване може да намали цената, като концентрацията на фуража се намалява в последната фаза чрез намаляване на лизина и нетната енергия.

4. Формулиране на фуража (рецептата за фуража).
Да се обърна особено внимание на протеина и нетната енергия. Да се намали вариацията в суровия протеин при прасетата угояване, както и на целулозата, както и на енергията. И това да става на базата на анализ.

5. Фуражни добавки.
От тях идва в значителна степен цената на фуража. Затова трябва да се подбират най – ефективните за всеки отделен период и съобразно това да се правят рецептите. Пропускането на витамините и минералите в последната фаза преди клането не намалява прираста. Витаминните и минералните премикси съставляват 4% от цената на фуража и съкращаването им може да я намали с 1%.

6. Съдържанието на фосфора и фитазата.
Фосфорът е най – скъпият неорганичен минерал. В Европа по закон е намалено неговото съдържание във фуража без да се намалява прираста. За това спомага фитазата и с нейното прилагане се намалява цената а фуража.

7. Производството на фуража.
Гранулирането намалява разпиляването на фураж и подобрява уползотворяването му от животните. По принцип подобряването на конверсията (с 1 – 2% по – ниска) компенсира разхода за гранулиране. Обаче твърде ситното смилане може да повлияе негативно на чревното здраве.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт