Изследванията на USDA потвърждават шест уникални щама на вируса на АЧС

Изследователите са прекласифицирали броя на вирусните щамове на африканската чума по свинете (АЧС) от 25 на само шест уникални генотипа.


Службата за земеделски изследвания на Министерството на земеделието на САЩ (USDA-ARS) обяви, че изследователите са прекласифицирали броя на вирусните щамове на АЧС от 25 на само шест уникални генотипа. Тази научна иновация може да помогне за предефинирането на начина, по който изследователите на АЧС по целия свят класифицират изолатите на вируса на АЧС (ASFV) и може да улесни учените в разработването на ваксини, които съответстват на различните щамове, циркулиращи в ендемичните за АЧС райони по света.

„Преди това 25 различни вирусни генотипа бяха идентифицирани по целия свят“, каза старши учен от ARS Дъглас Гладу.
„Нашият изследователски екип наскоро преоцени цялата публично достъпна вирусна ДНК последователност и установи, че по-голямата част от генотиповете, първоначално идентифицирани като нови, не са идентифицирани правилно, нито са сравнени с вече съществуващи генотипове на вируса на АЧС. Въз основа на този анализ всъщност има по-малко уникални генотипове отколкото смята изследователската общност на АЧС и това означава, че има по-малко разнообразие от АЧС вируси, засягащо общностите по целия свят. Тази информация е важна, тъй като може да намали броя на ваксините, които преди се смятаха за необходими за защита срещу всички генотипове на АЧС.

Това широкомащабно усилие включва изследователи на ARS, които анализират отново над 12 000 исторически и настоящи вирусни изолати, които са произведени от лаборатории за АЧС вируси по целия свят. Усилието стана възможно с помощта на изчислителната мощност на SciNet, който е суперкомпютърен клъстер на ARS за решаване на проблеми с големи данни в селското стопанство.

Източник: ноември 2023 г./ USDA/ САЩ.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт