Износът на селскостопански храни от ЕС продължава да расте стабилно през първото тримесечие

През март 2024 г. излишъкът на ЕС в търговията със селскостопански храни достигна 6,7 милиарда евро, което е увеличение с 8% спрямо предходния месец и с 3% повече от март 2023 г.


Износ


Износът на селскостопански храни от ЕС достигна 20,1 милиарда евро през март 2024 г., отбелязвайки 4% увеличение на месечна база. Обединеното кралство остава водещата дестинация за износ на селскостопански храни от ЕС, което представлява 22% от стойността на износа на ЕС. Кумулативният износ за Обединеното кралство се е увеличил с 214 милиона евро (+2%) в сравнение с 2023 г., отчасти поради увеличението на свинското месо. През първото тримесечие на 2024 г. Съединените щати (САЩ) отбелязаха най-голямото увеличение на износа от ЕС с 6% увеличение (372 милиона евро). Китай остава третата дестинация за износ на ЕС (6% от износа на ЕС), въпреки че е дестинацията с най-голямо намаление на стойността през първото тримесечие (-477 милиона евро, -12%). Това се обяснява главно с намаления обем на износа и цените на двата първи износа на ЕС за Китай: зърнени заготовки (-402 милиона евро, -40%) и свинско месо (-278 милиона евро, -36%). Сред другите значителни промени износът от ЕС се увеличи за Ирак и Ливан, докато Русия и Египет отбелязаха спад.

По отношение на изнасяните продукти, износът от ЕС на маслини и зехтин отбеляза най-голямо увеличение в сравнение с 2023 г. (+615 милиона евро, +51%) поради по-високите цени, въпреки лекия спад в обемите. Износът на зърнени култури нарасна като обем, но падна в стойност поради по-ниските цени. И накрая, растителните масла отбелязаха спад поради намалените цени и обеми.

Внос

Вносът на селскостопански храни в ЕС достигна 13,5 милиарда евро през март, което е увеличение от 2% спрямо предходния месец, но с 10% по-малко от март 2023 г., главно поради намалените внесени обеми. Бразилия, Обединеното кралство и Украйна са били основните източници на внос през 2024 г. досега. Вносът от тези страни обаче е намалял в сравнение с 2023 г., поради намалените обеми и по-ниските цени на вноса на зърнени култури.

По отношение на вносните продукти, в сравнение с 2023 г., вносът се е увеличил за маслини и зехтин (+324 милиона евро, +160%). Междувременно вносът е намалял за маслодайни семена и протеинови култури (-1,5 милиарда евро, -22%) и зърнени култури (-1,4 милиарда евро, -36%).

25 юни 2024 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт