Излишъкът в търговията със селскостопански храни в ЕС се увеличава през септември 2023 г

Излишъкът в търговията със селскостопански храни в ЕС се увеличава през септември 2023 г

Това са основните констатации в последния месечен доклад за търговията с селскостопански храни, публикуван от Европейската комисия.

След стабилно лято търговският излишък на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост достигна 6,7 милиарда евро през септември 2023 г. Това е 18% увеличение в сравнение с август 2023 г. и септември 2022 г. Кумулативният търговски баланс от януари до септември 2023 г. достигна 51 милиарда евро, което е с 8,5 милиарда евро по-висок в сравнение със същия период на 2022 г.

През септември 2023 г. износът на ЕС достигна 19 милиарда евро, което е 5% увеличение в сравнение с предходния месец, но все още с 9% под нивото от септември 2022 г. Кумулативният износ от януари достигна 170,7 милиарда евро, с 2% повече в сравнение със същия период на 2022 г.

В сравнение с 2022 г. износът на зърнени култури е намалял с 1,9 милиарда евро (-15%, главно поради по-ниските единични стойности), както и на свинско месо (-986 милиона евро, -10%). Изнесените обеми се увеличават с 29% при растителните масла и 13% при маслодайните и протеиновите култури.

Стойността на вноса на селскостопански храни в ЕС беше 12,3 милиарда евро през септември, намаление с 2% в сравнение с предходния месец и 19% под нивото им през септември 2022 г. Кумулативният внос от януари до септември 2023 г. достигна 119,7 милиарда евро, намаление с 5% в сравнение със същия период на 2022 г. (-5,9 милиарда евро).

По отношение на вносните продукти се наблюдава намаление на вноса на маслодайни семена и протеинови култури (-2,7 милиарда евро, -14%), както и на растителни масла (-2,3 милиарда евро, -28%), поради намаление както на цените, така и обеми.

Източник: Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт