Намаленията се дължат на по-ниския износ на свинско месо за пазари извън ЕС, главно за Китай

Испанският свиневъден сектор очаква продължаваща низходяща тенденция в производството на свине и свинско месо през 2023 г. и 2024 г. до малко под 5 милиона тона свинско месо и под 55 милиона заклани глави.

Източници от индустрията прогнозират спад в стадата свине, броя на свинете майки и отглеждането на свине в Испания през 2023 г. и 2024 г. след достигане на рекордни нива през 2022 г. Намалението на отглоежданите свине майки и свине през 2023 г. е частично компенсирано от увеличения внос на прасенца в ЕС, главно от Холандия и Португалия, което може да продължи през 2024 г.

Според сектора, основният двигател за това намаление, освен очаквания спад в износа на свинско месо за Китай и други пазари извън ЕС, е испанският кралски указ 159/2023 за хуманно отношение към животните, който включва по-строги изисквания за свинете майки и прасетата от ЕС регулации. Съществуващите ферми ще имат две години, за да направят адаптациите. Поради тези корекции стадата свине и клането може да продължат да намаляват през 2023 и 2024 г., като са необходими по-високи кланични тегла, за да се достигне нивото на производство на свинско месо малко под пет милиона тона. Секторът очаква ново увеличение на клането на свине през 2023 г.

През 2022 г., според испанското министерство на земеделието, консумацията на прясно свинско месо в испанските домакинства е намаляла с почти 11% поради нарастващите цени на свинското месо. В началото на 2023 г. Испания прие мерки за облекчаване на инфлацията при храните чрез намаляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 4 на 0 процента за основните хранителни продукти (с изключение на месните продукти) до декември 2023 г. Увеличението обаче в хотели, ресторанти и институции и възстановяването на туризма до нивата отпреди пандемията може да облекчи намаляването на общото вътрешно потребление на свинско месо.

Индустрията на свинското месо изчислява, че през 2023 г. продажбите на испанско свинско месо на пазари извън ЕС ще продължат да намаляват по обем поради намаленото търсене от Китай и увеличението на цените на испанското свинско месо. Износът за ЕС може да остане силен поради недостига на свинско месо в други държави-членки. През първата половина на 2023 г. испанският износ на свинско месо е нараснал в стойност с 13,5% поради увеличението на стойността на единица свинско месо, компенсирайки спада на обема от 9%.

Що се отнася до вноса и други държави-членки на ЕС са основните доставчици на свинско месо за Испания. Вносът на свинско месо в Испания от пазари извън ЕС представлява само два процента от общия внос. С повишаването на цените както на испанското, така и на свинското месо в ЕС, вносът на свинско месо в Испания от пазари извън ЕС с по-ниски цени може да продължи да се увеличава, като продуктът е предназначен главно за предприятия за преработка на свинско месо.

Източник: USDA / United States.
https://apps.fas.usda.gov

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт