Интерес към включване на брашно от насекоми в храната за малките прасенца

Всички сектори на животновъдството се стремят да намалят вноса на протеинови суровини. Храната от насекоми принадлежи към категорията на концентрирани източници на протеини, но хранителните им характеристики са слабо документирани и опитите да се включат в храната за свине са били обект на малко публикации.

Проучване, проведено от IFIP, предложи да се оценят възможностите за включване на изсушени и обезмаслени протеинови концентрати от ларвите на Tenebrio molitor ( брашнен червей ) във фуражи след отбиването. Това брашно от насекоми се характеризира със съдържание на протеин от 75%, съдържание на лизин от 41 g/kg и съдържание на мазнини от 10% в суровия продукт. Аминокиселинният профил е привлекателен заради съдържанието на треонин, триптофан и валин, но има дефицит на метионин и цистин.

Включването на брашно от насекоми в диетата на прасенца след отбиване е тествано с помощта на 260 животни, отбити на 4-седмична възраст и разпределени в 4 групи ( Tаблица 1 ). Всяко влагане се състоеше от фураж от 1-ви етап, разпределен през 2-те седмици след отбиването, и фураж от 2-ри етап, разпределен през следващите 4 седмици. Брашното от насекоми беше вложено при 0, 3, 6 и 9% във фуража от 1-ви етап, след това при 0, 4, 8 и 12% във фуража от 2-ри етап, съответно за контролата, ниския, средния и високия процент концентрат. Включено е брашно от насекоми, което заменя източниците на соя.

Таблица 1. Четири групи (контролна, ниска, средна, висока) с нарастваща степен на включване на сухи и обезмаслени протеинови концентрати от ларви на Tenebrio.

(% протеинов концентрат от ларви) Контролна Нисък  Среден  Висок
1-ви етап 0 3 6 9
2-ри етап 0 4 8 12


Представянето е идентично през целия период след отбиването ( Таблица 2 ). Включването на брашно от насекоми не създава проблеми с консумацията или растежа, дори при най-високите дози. Хранителните стойности на използваното брашно от насекоми са оценени от in vitro измервания и литературни данни. Възможно е леко надценяване на енергийното съдържание предвид числената разлика, наблюдавана в нормата на потребление.


Таблица 2. Ефективност според приложението.

  Контролна Нисък Среден Висок

1-ви етап (4-6 седмична възраст)

ADG, g/d 175 187 179 185
CI, kg/kg 1.55 1.44 1.49 1.46
Тегло, kg 11.48 11.62 11.54 11.64

2-ри етап (6 - 10 седмици)

ADG, g/d 671 672 679 669
CI, kg/kg 1.49a 1.51ab 1.55b 1.56b
Тегло, kg 30.28 30.36 30.55 30.37

Общ период (4 - 10 седмици)

ADG, g/d 506 509 512 508
CI, kg/kg 1.50 1.50 1.55 1.54

 

От друга страна, включването на брашно от насекоми доведе до благоприятно подобряване на консистенцията на изпражненията. Пропорцията на изпражненията, съдържащи по-малко от 20% сухо вещество, беше 35% за контролното приложение, 15% за ниското и средното приложения и 0% за високото приложение.

 

Разпределение на нивата на сухо вещество (%) на изпражненията според лечението.

Това проучване предоставя актуална информация за използването на тази нова суровина, налична за храна за животни, в този конкретен случай за храна за малки  прасенца. Резултатите показват, че тази суровина може да се използва без затруднения, а в този случай са тествани високи нива на влагане на суровината.

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт